Torolf E. Kroglund
© Foto: Tomm Wilgaard Christiansen

Torolf E. Kroglund

Torolf E. Kroglund: (født 1974) er utdannet litteraturviter. Tidligere festivalsjef i Ibsen- og Hamsun-dagene i Grimstad, nå kultursjef i Risør. Har skrevet flere dokumentar og sakprosabøker, blant annet fra skateboard- og jeger-miljø som begge, på ulikt vis, er overraskende subkulturelle i norsk offentlighet. Siste bok er Reise med ål (2018) - en personlig og litterær reiseskildring som handler om naturvern, forskning, kystkultur og om "det vi ikke visste at vi ikke visste", for eksempel om ål - som svømmer tallrik rundt i ethvert vassdrag nært oss men som likefullt er en rødlistet art på verdensbasis. Boka er foreløpig oversatt til tysk og solgt til Sverige.