Ferrada-Noli har med «Rich boy» skrevet en roman som bretter ut sider ved det svenske (og norske?) samfunnet som den tradisjonelle feminismen sjelden har fanget opp og tematisert.

   «En særs god leseopplevelse»  Oda Faremo Lindholm, VG