Velkommen til Poesifest 2019!

Nå som nettene blir lange og sjela trenger litt mer lys, velger vi igjen å trekke fram og feire de villeste og veneste og vareste på det litterære gardstunet: poeten.