Omtale

Niels Chr. Geelmuyden er statsviter, journalist og forfatter. Særlig kjent er han for sine portrettintervjuer. Han har også gjennom en årrekke vært kåsør i radioen, foredragsholder ved journalistutdanningen og arrangør av egne skrivekurs. Geelmuyden har mottatt flere ærespriser for sin skriving, blant annet Gullpennen, Fritt Ords Honnør og Vestfolds Litteraturpris. De siste årene har han vært en viktig premissleverandør i ernæringsdebatten gjennom sine kritiske bøker om produksjon av mat og drikke, blant annet bestselgerne Sannheten på bordet og Sannheten i glasset, med over 25 000 solgte eksemplarer. I mai 2017 fikk han sølv i Gourmand Cookbook Award for kokeboken Sunnheten på bordet, som han har skrevet sammen med René Zografos.

Titler i salg

Viser 1 - 20 av 20

Anmeldelser
«Som i de andre bøkene, kjemper Geelmuyden en Davids kamp mot Goliat også her: Mektige norske og internasjonale næringsinteresser som valser over ethvert faresignal. Men noe kan vi gjøre selv: Trene mer, spise sunnere, unngå legemidler og genmodifisert mat. Èt råd er ganske overraskende. Det viser seg at den yngre generasjonen har mindre sex. Men i motsetning til rådene eksperter tidligere har gitt par som vil ha barn - å spare på dosene - viser forskning nå at dess mer sex, dess større sjanse for å få barn. Det må jo være et lyspunkt.»
 
Cathrine Krøger, DagbladetSpermageddon
Sjokkerende og overbevisende bok om krisen i forplantningsevnen.
Torgeir Holljen Thon, FædrelandsvennenSpermageddon
«Spermageddon» er den mest deprimerende boken du vil lese i år. Nettopp derfor skal du lese den. (...)

(...) Lyset på Geelmuydens lommelykt er skarpt, og resultatet er en bok så mettet med sjokkerende fakta at leseren sitter igjen utslitt. Og urolig. (...)

(...) Grunnen til at Geelmuydens bøker leses av så mange, handler like mye om tone som tema: Han skriver lett og pedagogisk om komplekst og komplisert stoff, og burde fått en medalje for researcharbeidet alene (bare kildelisten er på over 50 sider). (...)

(...) «Spermageddon» er skrevet av forfatter og journalist Niels Chr. Geelmuyden, som de siste årene har toppet bestselgerlistene med grundige, faktabaserte og kritiske bøker om hva vi tyller i oss. «Pillebefinnende», «Sannheten på bordet» og «Sannheten i glasset», om produksjon av mat, drikke og medisiner, har gjort ham til en viktig stemme i ernæringsdebatten. (...)
Ellen Sofie Lauritzen, Dagens NæringslivSpermageddon
(...) Boken kan leses som en kriminalroman. Hvem er så skyld i elendigheten? Uten tvil har den farmasøytiske industrien millionvis av dødsfall på samvittigheten. (...)

(...) Med sin grundighet, interesse for helsebringende livsstil, er det spennende om den uredde, kritisk tenkende og språklige feinschmecker, ville kaste seg over homøopatien. Da kunne han se på all evidensbasert forskning som blir underslått og sensurert bort i Norge. Videre hvordan Legemiddelverket ser ut til å lykkes med i realiteten å forby homøopatisk behandling. (...)
Thore K. Aalberg, Naturterapeuten (Tidsskrift for naturmedisin)Pillebefinnende
«... Etter Helsemagasinets vurdering er det innlysende at boka burde bli obligatorisk lesning for alle norske leger. Det kan trolig bidra til at mye feilbehandling kan unngås i framtiden.»

«...De som ønsker å påvirke dagens helsepolitikk, bør absolutt skaffe seg Pillebefinnende (...) for å få innblikk i hvordan farmasøytisk industri beviselig fungerer (innledningskapitlet).»

Iver Mysterud, HelsemagasinetPillebefinnende
Av samtlige bøker jeg har lest i år, er Niels Christian Geelmuydens «Pillebefinnende» den som har sjokkert meg mest. Boka tar for seg legemiddelindustrien. De fleste av oss vet den er snuskete. Det som kommer fram i boka er likevel så oppsiktsvekkende at det ikke er til å fatte: Utstrakt forskningsmanipulering, resultater som ikke offentliggjøres, bivirkninger som hemmeligholdes, korrupte diagnosesystemer. (...) Geelmuyden kommer ikke med løse påstander. Boka inneholder en imponerende mengde fakta, tallmateriale og kildehenvisninger. Anmeldelsene har nærmest vært panegyriske, også fra meg i siste utgave av Prosa. Ingen har tatt ham i faktafeil, og et fagblad som Norsk Farmaceutisk Tidsskrift er overveldende positive. (...)
Cathrine Krøger, Dagbladet (kommentar)Pillebefinnende
(...) Geelmuyden har helt rett i at vi – verdens kanskje sunneste og friskeste befolkning noensinne – bruker legemidler hyppigere og mindre kritisk enn vi burde. Hans «føre var»-holdninger, som jeg har stor sans for, kan kanskje utløse engstelse eller bekymringer blant noen legemiddelbrukere. For oss med forskrivningsrett er Geelmuydens bok alvorlig og berettiget systemkritikk. Legemiddelfeltet domineres av kyniske kommersielle interesser, og medisinsk og regulatorisk faglighet er satt på sidelinjen. (...) Til øvrige potensielle målgrupper har jeg to råd. Til dere som ikke er lettskremte: Løp og kjøp. Til dere andre: Vær nøye i valg av fastlege.
Lars Slørdal (Professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), Tidsskriftet Den Norske LegeforeningPillebefinnende
(...) Både pasienter og deres behandlere vil kunne ha stor nytte av Geelmuydens nær 400 sider lange reise i medikamentenes verden. Selv om det til tider er ubehagelig lesning. (...) Geelmuyden foretar en grundig gjennomgang av virkemåten til mange av de mest brukte medisinene blant nordmenn.
Kjersti Skar Staarvik, kommunikasjonsleder og redaktør, ROP - Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelsePillebefinnende
"Pillebefinnende. Hva vet vi om medisinene vi tar?" er en velskrevet bok som majoriteten av farmasøyter bør lese. Den vil garantert underholde, skape refleksjon og medføre at man tenker seg om neste gang man ekspederer legemidler eller kvalitetssikrer legemiddelregimer. Niels Christian Geelmuyden belyser siden innen legemiddelbehandling som (forhåpentligvis) bidrar til at både legfolk og helsepersonell revurderer hvorvidt farmakologisk behandling er den rette (og eneste) terapi. (...)

(...) Etter å ha lest gjennom bokens 376 sider, sitter man igjen med en følelse av at mye av det som foregår i relasjon til legemiddelbehandling har et snev av lureri i seg - og hvor noen bevisst profiterer på andres ulykke! (...)
Kjell H. Halvorsen, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (utgave 9/2017)Pillebefinnende
(...) Dette er en grundig informasjonsbok. Forfatteren ­fører leseren inn ulike medisiners historie, hvordan og hvorfor de mange medisinene oppstod og hvordan de har blitt forbedret. Vi får detaljerte faktaopplysninger om bivirkninger for menneskekroppen, men også for miljøet. (...)
Eskil Skjeldal, Vårt LandPillebefinnende
(...) Boken Pillebefinnende er et massivt undersøkende journalistisk verk som alle med den minste interesse for kroppen og helsa bør lese. (...)
Lene Julsen, Vårt Land (kronikk)Pillebefinnende
(...) Geelmuyden har gjort en solid innsats for å samle og tilpasse dette stoffet for et bredt, norsk publikum. (...) Alt i alt er dette en bok som er vel verdt lesningen og som jeg inderlig håper vil ha gjenklang på legekontorer over hele landet. Den er absolutt pensumlitteratur for «vanskelige» pasienter og pilleskeptiske sykepleiere.
Liv Bjørnhaug Johansen, sykepleier og kulturhistoriker, SykepleienPillebefinnende
(...) Geelmuydens eleganse, underfundigheter og tilløp til humor er til god hjelp i lesningen, og likevel er det få bøker jeg har vurdert og anmeldt gjennom snart 20 år som jeg mener bør leses med større alvor. (...) Pillebefinnende fremkaller betimelige spørsmål på ulike nivå. (...)

(...) Legmannen Geelmuyden har på vegne av oss andre legfolk som kjenner en viss uro for omfanget av offentlig autorisert og delvis finansiert medikamentbruk, gjort en formidabel jobb med å trenge inn i og belyse dette dunkle landskapet. (...)

(...) Det skal også sies at i denne boken møter vi den lekne skribenten i et mer alvorlig og forsiktig toneleie. Han er opptatt av å balansere informasjonen, gi plass til forskningsresultater som taler mot hverandre og la leseren bedømme selv. (...)

(...) At han selv er nyretransplantert og storforbruker av medikamenter, flettes inn saklig og velplassert. (...)
Mette Hofsødegård, AftenpostenPillebefinnende
(...) en av landets mest erfarne, profesjonelle og, om du vil, høyst profane skribenter. Ladet med bred kunnskap og drevet av elegant stil fortsetter han sitt tankevekkende opplysningsprosjekt.

(...) det Geelmuyden får frem er at summen av all denne kjemien i mat og drikke utgjør noe av et eksperiment.

(...) Det blomstrer av vidd, spissformuleringer og finurlig bruk av ordtak. (...) en leservennlig og underholdende side ved en faktamettet bok. (...) For oss forbrukere er det verdifullt at en journalist, uten bindinger til hverken myndigheter eller næringsinteresser, bruker det frie ords makt om ting som angår liv og helse for oss alle.
Mette Hofsødegård, AftenpostenSannheten i glasset
"Boken anbefales på det varmeste for alle som bryr seg om det en spiser og drikker."
 
Kristian Gahre, BulletinSannheten på bordet
«På matens vei fra jord til bord avdekker Geelmuyden mange uappetitteligheter, fra den økende bruken av sprøytemidler i norske landbruk (318 tonn virksomt stoff i 2011 mot 282 tonn i 2008), en skremmende overhyppighet av enkelte alvorlige sykdommer hos eksponerte grupper, bruken av stadig mer tvilsomt fyllstoff til erstatning for skikkelig matvarer - men ikke minst nøster han opp hvordan økonomiske interesser overkjører bønders og forbrukeres krav om helsetrygg produksjon og mat.»
Ole-Jacob Christensen, NationenSannheten på bordet
"Det er likevel ingen tvil om at det er mye den norske forbrukeren ikke vet om dagens matforsyning og matprodukter. Boken inneholder mange viktige poenger som vi alle absolutt bør tenke over."
Tidsskrift for den norske legeforeningSannheten på bordet
"Her blir både matvareindustriens metoder og råvarenes virkelige innhold avslørt. Samtidig gir Geelmuyden råd om hvor enkelt det kan være med riktig kunnskap å velge trygge, rene og sunne alternativer. En viktig og velskrevet bok."
"Kanskje er det på tide å ta all denne ubehagelige informasjonen på alvor og nettopp ikke med en klype salt? For jevnt over står det ikke bra til med det norske kosthold. "
Knut Stene-Johansen, MorgenbladetSannheten på bordet
"Geelmuyden setter fingeren på opplagte sammenhenger mellom dårlig mat og dårlig helse."
"«Sannheten på bordet» er en god bok og et viktig bidrag for å belyse noen av konsekvensene av at maten vår produseres så billig som mulig."
"(...) Om disse tøyseversene er myntet på barn eller voksne, spiller ingen rolle. Jeg tror de kan glede alle aldersgrupper (...) I det meste går Niels Chr. Geelmuyden André Bjerke en høy gang, selv om verseføttene ikke alltid er like stødige. Når så tjømlingen Geelmuyden har fått selveste Finn Graff med på leken som illustratør, blir dette en bok til smil og glede."
Finn Stenstad, Tønsbergs BladTversoververs
«Tversoververs» er ei ordentlig morobok jeg anbefaler som sengelektyre for store og små (…) Karikaturtegneren Finn Graff har tatt med seg sin velkjente avisstil inn i denne barneboka, og puttet på farger. Tegningene kler ordene godt (…)”
Per Ivar Henriksbø, Gudbrandsdølen DagningenTversoververs