Marianne Mjaaland
© Foto: Caroline Roka

Marianne Mjaaland

TILDELT ÅPENHETSPRISEN 2020

Marianne Mjaaland (f. 1955) er psykiater med doktorgrad i kirurgi og en mastergrad i folkehelse og arbeider som overlege ved Drammen distriktspsykiatriske senter (DPS). Hun har mer enn 30 års erfaring som lege på områdene kirurgi, anestesi og psykiatri, har jobbet ved ulike sykehus i Norge og vært på flere opphold i krigens Afghanistan i regi av Afghanistankomiteen.

Mjaaland har også jobbet som journalist i Aftenposten, som leder av Hydro Rjukan Næringspark og plasjef for Hydro på Rjukan, og som medisinsk direktør i legemiddelfirmaet Bristol-Myers Squibb. Hun er gift, har fem barn og bor i Asker. Bare litt spesiell? En psykiaters dagbok er hennes sjette bok.

Mjaaland ble tildelt Åpenhetsprisen 2020:

Å rokke ved psykiaternes tradisjonelle autoritet, sette spørsmålstegn ved bruken av tvang, diagnosesetting og bruken av medikamenter, samt stille seg kritisk til legemiddelindustrien krever mot. Hennes mot og valget om å være åpen om egen psykiske helse, gjør Marianne Mjaaland til en verdig vinner av Åpenhetsprisen 2020.

Mental Helse

Anmeldelser

«(...) en virkelig leseverdig og imponerende bok (...)»

«(...) evne og vilje til virkelig å utforske sitt indre liv, både nederlag, skuffelser og tilkortkommenhet, og seire og triumfer og hennes utrolige energi og gjennomføringskraft.»

«(...) hun våger også å stå frem med et kritisk blikk på mye av det som foregår i psykiatrien, særlig knyttet til bruken av diagnoser og (tvangs)medisinering.»


«(...) forfatterens beskrivelser og formuleringer er fullt på høyde med det man kan finne i skjønnlitterære tekster av høy kvalitet.»
«(...) rett og slett en glitrende god bok, som alle som jobber inne psykisk helsevern, og alle som ellers er interessert i barns oppvekst og familieliv, og mellommenneskelige relasjoner - bør lese.»Frode Thuen, A-magasinet: Leve SammenBare litt spesiell? En psykiaters dagbok