Jorid Hovden
© Martin Hovden, Altaposten

Jorid Hovden

Omtale
Jorid Hovden er professor i sosiologi ved NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Hun underviser i idrettssosiologi og metode og hennes forskningsinteresser er innen organisasjon, ledelse og kjønn, idrettspolitikk, media og sosial ulikhet.