Harald Vestgöte Kirsebom
© Privat bilde som kan brukes i forbindelse med Kirseboms bøker.

Harald Vestgöte Kirsebom

Harald V. Kirsebom arbeider som interkommunal kommunepsykolog i Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen og Tolga med klinisk relasjonskompetanse som spesialområde. Han har drevet privatpraksis i Trondheim i 20 år og jobbet som underviser og veileder ved profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU.

Da Harald Kirsebom hadde jobbet noen år som psykolog, reiste han til Danmark for å skaffe seg en toårig videreutdanning for psykologer og psykiatere ved Kempler Instituttet i Odense. Dette beskriver han som et vendepunkt i forbindelse med å forstå hva som skjer i relasjonen mellom mennesker og mellom mennesker og deres eksistens. Uelskbar – om psykopater, narsissister og andre relasjonstyranner er hans første bok.