Harald Vestgöte Kirsebom

Harald Vestgöte Kirsebom

Harald V. Kirsebom arbeider i dag som Interkommunal kommunepsykolog i Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen og Tolga. Han har drevet privatpraksis i Trondheim i 20 år, har jobbet som underviser og veileder for studentene på profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU for flere kull. Klinisk relasjonskompetanse er hans spesialområde og regner seg som en eksistensiell-relasjonell psykolog. Da han hadde jobbet noen år som psykolog reiste han til Danmark for å skaffe seg en toårig videreutdanning for psykologer og psykiatere ved Jesper Juuls institutt (The Kempler institute of Denmark). Dette beskriver han som et vendepunkt i forbindelse med å forstå hva som skjer i relasjonen mellom mennesker og i relasjonen mellom mennesker og deres eksistens. Kirsebom pendler i dag mellom Trondheim og Tynset, er gift, og han og hans kone har tilsammen fem barn.