Charlotte Louise Vaillot Knudsen
© Aleksandra Zam Fischer

Charlotte Louise Vaillot Knudsen

Charlotte Louise Vaillot Knudsen (f. 1993) har en master i fransk komparativ litteratur fra UiO, og en annen i kunsthistorie, musikkvitenskap, etnologi, sosiologi, geofag m.m. fra École des Hautes Études en Sciences Sociales i Paris. Hun debuterte med Den akustiske konvolutt i 2018, og virker også som gjendikter og oversetter.

Anmeldelser

«Diktene beveger seg i tid og rom i vilter erupsjon, de omformer og ser fra odde vinkler (...) Diktene er elegiske over naturtapet, og mestrer å framvise dette med en stor appetitt på blomster, maritimt liv, steiner og frydefulle lyder (...) gjennomgående er vokabularet skeivt og rart, men substantivtungt og konkret, på en slik måte at det både kommer fra og leder hen til ordglede. (...) Nevnte ordglede og begjær etter verdens bestanddeler gjør at det finnes en stor munterhet i diktene»

Morten Langeland, KlassekampenForlisets vannlilje

«Fantasifull sammenblanding av menneske og vekster (...)
Generelet betoner diktene hvordan verdens bestanddeler lekker inn i hverandre. (...) Bildene kan være mer eller mindre esoteriske, og man tar seg i å undre over hva slags tankeverden de kommer fra. Sanseligheten som fuger jeget og verden sammen, får tidvis magiske kvaliteter. Botaniske navn og biologiske termer kombineres med en dikterisk innlevelse. (...) Bildene kan være mer eller mindre esoteriske, og man tar seg i å undre over hva slags tankeverden de kommer fra. Sanseligheten som fuger jeget og verden sammen, får tidvis magiske kvaliteter»»

Katrine Heiberg, MorgenbladetForlisets vannlilje

«Charlotte Vaillot Knudsen inviterer oss inn i en ekspansiv diktpark som bugner av livsformer i alle fasonger: Her kan du løpe fritt (...) den luftige frihetsfølelsen jeg får av Forlisets vannlilje er god, og at den gir meg lyst til å være i den lenge»

Johannes Grytnes, BLA (Bokvennen Litterær Avis)Forlisets vannlilje