Zofia Nalkowska

Zofia Nalkowska

Zofia Nalkowska (1884–1954) var en av Polens mest kjente forfattere – blant mye annet det første kvinnelige medlemmet av Polens litterære akademi. I 1945 deltok hun i en kommisjon som skulle granske forbrytelsene begått av nazister mot det polske folk. Nalkowska gjennomførte vitneutspørringer og stedlige undersøkelser, blant annet i konsentrasjonsleiren Chelmno/Kulmhof.

Med dette forelegget skrev hun Medaljonger, et litterært verk i grenselandet mellom fiksjon og dokumentar, mellom fortelling og øyenvitneskildring. Boka stammer fra 1946, men har på 2000-tallet kommet ut i en rad nye oversettelser til blant annet svensk, tysk, engelsk og nederlandsk.