Vegard Sæther

Vegard Sæther (f. 1967) er historiker og forfatter. Har tidligere utgitt I grenseland. Den flygende kisten og andre historier om krigen i Østerdalen (2004), En av oss, norske frontkjempere i krig og fred (2010), Krigsseilere. En fortelling om glemte helter (2013), Frontsøstre - Norske kvinner under hakekorset (2015). Er nå akutell med Elverum 1940.

Anmeldelser

"Men ingen har tidligere, som Vegard Sæther, gitt en samlet fremstilling av virkelighetens skogsmatroser."

Guri Hjeltnes, VGKrigsseilere

"For yngre lesere vil mye av stoffet i denne boken være nytt.Vi eldre vil bli minnet om ting vi har glemt, eller bli «beriket» med nye sjokkerende detaljer."

Einar Kringlen, Tidsskrift for den norske legeforeningKrigsseilere

"Den tekstlige framstillingen til Sæther er solid, og kildereferansene er presise og utfyllende. Et omfattende bildemateriale supplerer den tekstlige presentasjonen av sjømennenes hverdag om bord."

Ole Kallelid, Stavanger AftenbladKrigsseilere