Synne Lea
© Aurora Wilhelmine Linchausen

Synne Lea

Synne Lea (b. 1974), oppvokst i Oslo. Hun har gitt ut to diktsamlinger, Du har et sted å løpe inn (2010) og Alt er noe annet (2003). I 2012 kom hennes første barne- og ungdomsroman, Leo og Mei, som fikk strålende mottakelse. Året etter kom Nattevakt, en diktbok til barn illustrert av Stian Hole, som ble nominert til Brageprisen og Kritikerprisen. Leas barnebøker er solgt til oversettelse i flere land.

Anmeldelser

"Bogen er en æstetisk nydelse, hvor der er kælet for alt, den lyseblå ryg i shirting, den grafiske opsætning og de kongeniale, sugende smukke billeder, som Stian Hole har skabt. Det er en fuldendt bog. […] Et par af de 48 digte er piget lommefilosofiske, men de fleste er som tynd is: En smuk, blank og skøn overflade med en lurende farlighed på spil nedenunder, der yderst nærværende sætter underbevidstheden i urolig bevægelse. Holes foruroligende fotoshop-billeder forholder sig associativt til digtene, som rene kunstværker. Det konkrete og abstrakte flettes sammen, og umiddelbart dukker den belgiske kunstner René Magritte op som reference […] Kort sagt en sublim bog, som det er en gåde, at Norge ikke har nomineret til den næste Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris."

Kari Sønsthagen, Berlingske TidendeNattevakt

"Synne Lea har skabt en smuk samling digte, som tager børnene alvorligt og giver en oplagt mulighed for at introducere de yngre familiemedlemmer til digte. […] Nattevagt er poetisk og drømmende i sit visuelle udtryk. Stian Hole har en helt særlig evne til at skabe en intens stemning og et eventyrligt univers."

Trine Wøldiche, www.KultuNaut.dkNattevakt

"Nattevakt er en av de vakreste bøkene jeg har lest, samtidig som den er underfundig og humoristisk. [...] Sammen utforsker Lea og Hole det som skjuler seg i de minste detaljene, og idet vi tror vi har forstått, stiller teksten spørsmål som tvinger oss til å forstå på nytt. [...] Tekst og illustrasjoner henger sammen på forbilledlig vis, og boken bør bli stående som en av de virkelig store utgivelsene dette tiåret. Den er et glitrende eksempel på allalderlitteratur som overskrider kategorier og aldre fordi den sier noe grunnleggende om det å være menneske."

Guro Havrevold, Numer (nr. 4/2013)Nattevakt

"… det er fint å se at forlagene også tør å satse på mer undrende og meningstett lyrikk for barn. Ei slik bok er Nattevakt, som – i tillegg til å være en helt umiddelbart vakker bok – viser hvordan møtet mellom bilder og tekst også kan bli poesi. Holes bilder har lag på lag med motiver, og detaljer som trer fram etter hvert. Som bildet av et frodig tre, der stammen viser seg å være en utstrakt hånd og bladverket en flokk med grønne fugler. Illustrasjonene kommenterer og forsterker tekstene, enten ved å gjenta motiver eller å spille på de samme kontrastene. Sammen skaper de nye lag og muligheter for tolkning. Slik viser Nattevakt hvor godt bildebokformatet egner seg for en diktsamling. Er den for avansert? Nei, det tror jeg ikke."

Marie L. Kleve, DagbladetNattevakt

"Nattevakt, dikt til barn er blitt et helstøpt samarbeidsprosjekt, der tekstene og bildene fyller hverandre ut og åpner hverandre opp. [...] Dette grepet til Hole, der han opphever tyngdekraft, er stilig. Det gir ham store utfoldelsesmuligheter, og de vektløse tingene napper i fantasien vår, så vi blir litt mer fristilte vi også. [...] Synne Lea har også et slikt forunderlig blikk, som favner verden i flere lag. Diktene er skrevet til barn, og det er grunn til å tro at de vil treffe mange barn med sine snedige observasjoner formidlet med velvalgte ord. Men de har også en friskhet og lødighet som har mye å by også voksne lesere. [...] Det er mye liv i bildene. Det sprenger! Ikke som en eksplosjon, men kan man si implosjon? Det er et stille liv – noe tilbakeholdt. Det virker lokkende, dragende, som om det kaller på livet i oss selv. Og med Synne Leas dikt der mye livsvisdom er pakket inn og ut, blir dette ei bok man kan glede seg over igjen og igjen."

Marianne Lystrup, Vårt LandNattevakt

"Her er tenksomme tekster, gjerne situasjonsoppfatninger og stemninger. Den beskrivende meningen med ordene er det bærende. Mangetydigheter og vridninger med linjeskift skaper overraskelser. Tekstene henger sammen i en temakrets rundt familieliv. Bokkunstneren Stian Hole gir et formidabelt løft til den poetiske dimensjonen i boken. Med karakteristisk presisjon, lys og hva jeg vil kalle renhet, tryller han frem den ene visuelle bragden etter det andre"

Mette Hofsødegård, AftenpostenNattevakt

"Den mest oppsiktsvekkende av årets Bragepriskandidater er nok likevel Nattevakt, som kobler Synne Leas gåtefulle dikt, ført i et enkelt språk fullt av åpenbaringer og plutselige avgrunner, med Stian Holes slående vakre, Magrittske komposisjoner. […] At mange barn kommer til å sette pris på disse diktene er hevet over tvil, men her er ingen trygg voksenhånd som leder barnet inn i lyrikkens vidunderlige verden, og heller ikke noe forelsket voksenblikk på underfundig barnefilosofi. Tvert imot er det snakk om dikt som gjerne viser frem en grunnleggende usikkerhet rundt foreldre/barn-relasjoner, og ikke minst mor/barn-relasjoner."

Marius Emanuelsen, BarnebokkritikkNattevakt

"… årets måske smukkeste, og æstetisk formfuldendte, udgivelse for børn. […] Nattevagt er en samling sprogligt komprimerede og tænksomme digte, der ofte beskriver stemninger og situationsopfattelser. Det er ordenes beskrivende kraft, der er det bærende element. […] Nattevagt er på helt kongenial måde illustreret af Stian Hole […] Allerede på den magisk smukke forside går tæppet op for en lyrisk billedverden, der på fornemste vis underbygger, udvider, og går i dialog med Synne Leas tekster. […] I den norske børnelitteraturverden har man i de senere år arbejdet med begrebet ”alalderlitteratur”. Altså bøger, der på samme tid, udfordrer og beriger både barnet og den voksne på ligeværdig måde. Nattevagt er et sjældent vellykket eksempel på dette. Bogen anbefales på det varmeste til oplæsning, genlæsning og samtale i både hjem og skole."

Søren Fanø, www.bogbotten.dkNattevakt

"De korte versene er åpne, inviterende, de inneholder flere spørsmål enn svar og dertil mange overraskende betraktninger. De oppfordrer til å se virkeligheten fra en annen vinkel både for liten og stor. Det lykkes forfatteren i ved brå overganger, uventede tanker og assosiasjoner. […] Holes bilder er også til barn, fulle av hemmeligheter, men svært konkrete, der Leas lyrikk er antydende og lavmælt. […] Et helsides bilde av et tre der bladene viser seg å være fugler og greinene en hånd, bergtar meg. Ord blir overflødige."

Hilde Diesen, Drammens TidendeNattevakt

"Etterlengtede dikt for barn, og for deg."

Mari Nymoen Nilsen, årets beste bøker 2013, VGNattevakt

"[...] diktene er akkurat så underfundig mykvinklete som barn tenker. Stian Hole illustrerer så det gode været blir med inn i stua. Og midt i roen trenger diktene seg fram, ett etter ett."

Olav Egil Aune, kritikernes favoritter 2013, Vårt LandNattevakt

"En opplevelsesbok for hele familien."

Elin Solvang, MammaNattevakt

"Nattevagt er en fantastisk smuk digtsamling til børn skrevet af den norske forfatter Synne Lea, men den er langt mere enn det. Stian Holes billeder forholder sig i den grad til og forlænger de stemninger, der udtrykkes i digtene på en måde, som rører noget dybere i os som læsere. Noget som vi måske ikke umiddelbart sætter ord på, måske ikke kan, noget eksistensielt, en frygt, en angst, en bekymring eller blot et flygtigt teankestrejf. Noget som børn kender til. […] Sprogligt er digtene stramme og fortættede. Billederne er deciderede kunstværker – smukke og fortættede som teksten. Bogen bør ikke blot læses som en digtsamling, men som et samlet værk, der fortjener at blive læst, set og opplevet i sin helhed."

Lisbeth Gade, Klods Hans (IBBY Danmark)Nattevakt

"Varmt og underfundig om vennskap og svik - med en tilstedeværelse som smitter over på leseren. (…) Barna går på oppdagelsesferd i verden, og leserne blir fristet til å gjøre det samme. Det magisk vakre omslaget og vignettene designet av Stian Hole gir gjenklang til dette temaet. Språket er et vell av morsomme og uventede sammenligninger og bilder. (…) Boken ender ikke opplagt og må leses helt til endes. Følelsen av sanselig tilstedeværelse sitter lenge i."

Kristine Isaksen, VGLeo og Mei

"Hun får til alt i denne boka (...) En sjeldent overbevisende ungdomsbokdebut (...) En sjelden gang stemmer absolutt alt i ei bok: Formen står nydelig til innholdet, og språket løfter en god historie ut av det hverdagslige, gjør den fullkommen og ny. Ikke én setning skurrer. «Leo og Mei» er en slik bok. Med stor sensibilitet forteller Synne Lea en historie om barndom. Spennende og idyllisk barndom. Skjør barndom. (...) Både handling og språk påvirker leseren. Lea skriver følsomt, skaper overraskende bilder og setninger med flere lag. (...) Språket er poetisk, men aldri lukket: «Leo og Mei» er en lett bok å lese. Boka, som har omslag og vignetter av Stian Hole, er kategorisert som ungdomsbok, men fungerer fint som høytlesning for yngre barn. Den viser fram språkets muligheter og betydninger"

Maya Troberg Djuve, DagbladetLeo og Mei

"Synne Lea har tidligere skrevet to diktsamlinger og debuterer nå som romanforfatter med denne ungdomsboken. Det usedvanlig uttrykksfulle språket dominerer og fremkaller ord som femininitet, sanselighet og sensualitet – om en historie med en vond og tung tematikk. Hun håndterer stoffet med lyrikerens presisjonsnivå. (…) Jeg ble sterkt grepet av denne boken. Den ble sjeldent nær. (…) Det er et finstemt spill mellom mysteriene i billedbruk og språk på mikronivå og det gåtefulle som driver fortellingen fremover i dramatiske vendinger. Like ens er det en skjør balanse mellom skjønnheten i språket og smerten i historien."

Mette Hofsødegård, AftenpostenLeo og Mei

"Dette er en av de beste barnebøkene jeg har lest i år. (…) Rent litterært er romandebuten til poet Synne Lea utsøkt sanselig, intens og velskapt."

Guri Fjeldberg, Bergens TidendeLeo og Mei

"Det poetiske språket og måten å tenke på, åpenheten, fargesansen, er med [Lea] inn i romanen. Det gir lesningen en ekstra dimensjon, som ikke finnes for ofte i ungdomsromaner, og som er desto mer kjærkomment når det forekommer. Det følsomme, åpne språket gjør oss til medforfattere (...) Selv om boka om Leo og Mei er poetisk og åpen, er den også spennende. Vi lurer fælt på hva det er med denne faren til Leo (...)"

Marianne Lystrup, Vårt LandLeo og Mei

"Barndommen er et farlig sted som ingen overlever uten skrammer og sår. I romanen Leo og Mei er de overlevendes sjelelige sår manet frem med insisterende poesi. (…) I 58 renskårne bilder, hvor perspektivet ligger svært tett på Mei og situasjonen som tegnes og jeg-fortellingen er lagt i hennes munn, forteller romanen en sår historie om et barn som kompromissløst forsøker å hjelpe sin mishandlede venn, og om hvordan barna finner et tilfluktsted i en trehytte i nabolaget og i den poetiske fantasien de deler. (…) Synne Leas debut som barnebokforfatter er et ambisiøst og prisverdig forsøk på å skrive en annerledes og litterært sett avansert barne- eller ungdomsroman."

Inger Østenstad, Barnebokkritikk.noLeo og Mei

"Synne Leas bakgrunn som forfatter av to diktsamlinger fra 2003 og 2010 skinner tydelig igjennom i hennes første barne eller ungdoms-, eller kanskje voksen?- bok. Den er åpenbart svært godt gjennomarbeidet, i særpreget, dvelende, langsomt språk."

Gerd Elin Stava Sandve, DagsavisenLeo og Mei

"En poetisk barne- og ungdomsroman om vennene Leo og Mei. Mei aner at noe er galt i Leos familie. Hun holder ham under oppsikt, passer på ham, men klarer ikke avverge ulykken. En uvanlig vakkert fortalt historie der idyllisk og brutal barndom braker sammen."

Maya Troberg Djuve, DagbladetLeo og Mei

"Synne Lea gir stoffet et personlig preg – ikke minst takket være en intim stiltone, hvor de poetiske kvaliteter gir miljøet og bevegelsene farge til ettertanke. For her finnes et språk som gir leseren en helt spesiell mulighet til innlevelse. Ikke sjelden føler man det riktig å stanse opp, lytte til ordvalg og setningskonstruksjon, og dermed oppleve personene med vidvinkel, hvor alle sansene aktiveres. Ikke minst gjennom Synne Leas aktive, varme og personlige stiltone skapes et stoff rikt på nyanser, samtidig som leseren oppfordres til dybdeopplevelse av stoffets mange motiver og tematiske berøringspunkter."

Jon Terje Grønli, GjengangerenLeo og Mei

"I Leo og Mei fangar Synne Lea varme og nærleik, men også mørke og uro, i poetisk prosa. Ho fortel ei historie om to hus og to barn, og skildrar vennskap på ein måte som er gripande for vaksne og, trur eg, for barn."

Eivind Myklebust, BøygenLeo og Mei

"Fin språklig sensibilitet og en sterk tro på de enkle ordenes gjennomslagskraft preger Synne Leas andre diktsamling"

Arne Hugo Stølan, VGDu har et sted å løpe inn

(...) her er intens stemning gjennom hele stoffmaterialet - varm og var poesi som griper om hjerterøttene. Og de kreative overganger mellom enkeltstrofene er med på å synliggjøre en forfatter som makter å heve poesien til det ypperste."

Jon Terje Grønli, GjengangerenDu har et sted å løpe inn

”Synne Lea er tilbake! Ryktet burde spre seg over landet, fra den ene poesibegeistrete leseren til den andre. Lea ble kåret til årets litterære talent i Dagbladet i 2004 etter diktdebuten ”Alt er noe annet”. Og nå er hun tilbake seks år seinere. En sensasjon!”

Fredrik Wandrup, DagbladetDu har et sted å løpe inn

"Men no er ei ny samling komen, Du har et sted å løpe inn. Det er utruleg. Det er dei same augo og øyro: Verda snur atter om, i song og vert vedunderleg."

Asbjørn Aarnes, Dag og TidDu har et sted å løpe inn

"Jeg tror lyrikkinteresserte vil berikes av lesningen, her er strofer som tåler repeterende gjenlesning."

Finn Stenstad, Tønsbergs BladDu har et sted å løpe inn

"Det er en feminin samling, i ordets aller beste forstand. Den er ført med makeløst myke fingre, den er sårbar, åpen og øm, tidvis svimmel og nummen, og i øyeblikk så blendende vakker at man nesten blir forelsket. Det er så mye / jeg glemmer / fordi du finnes. Synne Lea har skrevet en feminin samling dikt. I ordets aller beste forstand."

Kjell-Richard Landaasen, Vårt LandDu har et sted å løpe inn

"Jeg leser en god bok nå,nemlig den nylig utgitte lyrikkbokaDu har et sted å løpe inn av Synne Lea. Hun skriver på nye måter om kjærlighet, og jeg har tatt en dose av boka hver dag den siste uken.Diktene formidler motsetningeri tilværelsen – menneskers sårbarhet og slitestyrke på samme tid."

Eva Dønnestad, FædrelandsvennenDu har et sted å løpe inn

"Det gleder ein poesientusiast å få ei bok som dette i hendene. Her er noko overtydande naturleg i utforskinga av språklege utvegar. Det er rett og slett friskt og morosamt å lesa."

Helge Torvund, DagbladetAlt er noe annet

"Synne Lea har skrevet en vakker, passe gåtefull debutsamling, dominert av lekende, sansenære bilder, ofte i kombinasjon med utstrakt bruk av allitterasjon og enjambement."

Steinar Sivertsen, Stavanger AftenbladAlt er noe annet

Alt er noe annet inneholder dikt som gir rom for meditativ virksomhet, dikt man kan hvile i, reflektere over."

Siri M. Kvamme, Bergens TidendeAlt er noe annet

"Synne Lea er et navn å merke seg. Alt er noe annet er en stor leseropplevelse, og er en dyptgripende skildring av det å være til. Lea har levert en gjennomført poetisk diktsamling og en sterk debut."

Sjur Andersen, Poeten.noAlt er noe annet