Stina Vogt
© © Anna-Julia Granberg/Blunderbuss

Stina Vogt

Stina Vogt (1984) har tatt forfatterstudiet i Bø og i Tromsø, og hun har en master fra Litterär Gestaltning i Göteberg. Vogt har blant annet hatt tekster på trykk i Signaler 2014, Replikk og Splittet kjerne.