Silje Sandmæl
© Foto: Fredrik Arff

Silje Sandmæl

Silje Sandmæl er profilert forbrukerøkonom i DNB og kjent fra Luksusfellen. Hun hadde selv en oppvekst med stram økonomi og fikk tidlig et bevisst forhold til penger. Hun brenner for å lære opp folk, og særlig barn, i privatøkonomi fordi hun har sett altfor mange eksempler på at en usunn holdning til penger kan føre til dårligere livskvalitet. Hun bor i Bærum med mann og tre barn.