Peter Englund
© Mikael Gustavsen

Peter Englund

Peter Englund er historiker og forfatter. Han har skrevet en rekke populærvitenskapelige historiebøker og flere av hans essaysamlinger finnes på norsk. Han er medlem i Svenska Akademien.

Anmeldelser

"En klassiker i sin sjanger"
Mode Steinkjer, DagsavisenPoltava
En sterk bok om krigens galskap, der tragedien er større enn skjønnheten. (...) Peter Englund gjør inntrykk på sine lesere
 
Jens Vetland, FædrelandsvennenKrigens skjønnhet og sorg
Første verdenskrig sett fra enkeltmenneskers perspektiv. Skandinavias beste historieformidler, svenske Peter Englund, skriver om første verdenskrig i sin nyeste bok.
 
Sten Inge Jørgensen, VGKrigens skjønnhet og sorg
En krigsbok man blir pasifist av å lese (...) Boka har skjønnlitterære kvaliteter, samtidig som den er veldokumentert. Og selv om framstillingen er sentrert om det lille mennesket i krigens uoversiktlighet, gir Englund også små glimt inn i det store bildet med lesverdige fotnoter. Dette er ei bok til å bli beveget av, klok av og fredselsker av.
Gudleiv Forr, DagbladetKrigens skjønnhet og sorg
(...) En bok leseren blir klokere av. Ikke minst gjennom Englunds enorme utbud av kunnskaper og anekdoter som fyller de høyst lesverdige fotnotene.
Leif Ekle, NRK P2 KulturnyttKrigens skjønnhet og sorg
“Mesterlig Englund”
Ulf Andenæs, AftenpostenKrigens skjønnhet og sorg
(...) Englunds fortjeneste er derfor at han evner å få fram hva det ville si å være menneske i årene 1914–1918, at han formår å dukke ned i terrenget, ned i all den lidelsen og galskapen hvis sum vi omtaler som «første verdenskrig»
Torgeir E. Sæveraas, KlassekampenKrigens skjønnhet og sorg
(...) En­glun­ds bok­ er et ak­tuelt bidrag til opplysn­in­g, fordi den­ viser at k­rigen­s ødeleggelsesk­refter fremdeles er til stede på alle n­ivåer – fra de storpolitisk­e og strategisk­e overveielsen­e til den­ n­ære og en­k­le person­lige k­ampen­ om å overleve.
Trond Berg Eriksen, MorgenbladetKrigens skjønnhet og sorg