Peter Englund
© Mikael Gustavsen

Peter Englund

Peter Englund er historiker og forfatter. Han har skrevet en rekke populærvitenskapelige historiebøker og flere av hans essaysamlinger finnes på norsk. Han er medlem i Svenska Akademien.

Anmeldelser

"En klassiker i sin sjanger"

Mode Steinkjer, DagsavisenPoltava

En sterk bok om krigens galskap, der tragedien er større enn skjønnheten. (...) Peter Englund gjør inntrykk på sine lesere

Jens Vetland, FædrelandsvennenKrigens skjønnhet og sorg

Første verdenskrig sett fra enkeltmenneskersperspektiv. Skandinavias beste historieformidler,svenske Peter Englund, skriver om førsteverdenskrig i sin nyeste bok.

Sten Inge Jørgensen, VGKrigens skjønnhet og sorg

En krigsbok man blir pasifist av å lese (...) Boka har skjønnlitterære kvaliteter, samtidig som den er veldokumentert. Og selv om framstillingen er sentrert om det lille mennesket i krigens uoversiktlighet, gir Englund også små glimt inn i det store bildet med lesverdige fotnoter. Dette er ei bok til å bli beveget av, klok av og fredselsker av.

Gudleiv Forr, DagbladetKrigens skjønnhet og sorg

(...) En bok leseren blir klokere av. Ikke minst gjennom Englunds enorme utbud av kunnskaper og anekdoter som fyller de høyst lesverdige fotnotene.

Leif Ekle, NRK P2 KulturnyttKrigens skjønnhet og sorg

“Mesterlig Englund”

Ulf Andenæs, AftenpostenKrigens skjønnhet og sorg

(...) Englunds fortjeneste er derfor at hanevner å få fram hva det ville siå være menneske i årene1914–1918, at han formår ådukke ned i terrenget, ned iall den lidelsen og galskapenhvis sum vi omtaler som«første verdenskrig»

Torgeir E. Sæveraas, KlassekampenKrigens skjønnhet og sorg

(...)En­glun­ds bok­ er et ak­tuelt bidragtil opplysn­in­g, fordi den­ viser at k­rigen­sødeleggelsesk­refter fremdeles er til stedepå alle n­ivåer – fra de storpolitisk­e ogstrategisk­e overveielsen­e til den­ n­ære ogen­k­le person­lige k­ampen­ om å overleve.

Trond Berg Eriksen, MorgenbladetKrigens skjønnhet og sorg