Ole-Petter Vaaten
© Foto: Anna-Julia Granberg/BLUNDERBUSS

Ole-Petter Vaaten

Ole-Petter Vaaten (f. 1967) er fra Tyristrand på Ringerike hvor han jobber som spesialpedagog på en ungdomsskole. En av tingene ved mitt hjemsted er hans skjønnlitterære debut.