Ole Jacob Madsen
© Ole Jacob Madsen

Ole Jacob Madsen

Omtale
Ole Jacob Madsen er utdannet psykolog og filosof fra Universitetet i Bergen. Han er ansatt som stipendiat ved Senter for vitenskapsteori, UiB, der han skriver på en doktorgrad om den terapeutiske kultur og psykologprofesjonens samfunnsansvar og etiske utfordringer. Han har tidligere jobbet som psykolog i den psykologisk-pedagogiske tjenesten (PPT).
Bibliografi

2010 - Markedets fremtid