Nina Kristin Nilsen

Nina Kristin Nilsen (f. 1971, Tromsø) er landmåler, kjemiingeniør og HMS-rådgiver. Hun har vært ti år på jordomseiling og har oversatt Farley Mowats Båten som ikke ville flyte (2009).