Mette Karlsvik

Mette Karlsvik

Mette Karlsvik kommer fra Frei på Nordmøre. Hun ble født i 1978 og skriver både dramatikk, lyrikk og prosa. Hun er også journalist. Forfatterskapet hennes er kjennetegnet av et unikt blikk på verden, og bøkene favner alt fra det mikroskopiske til det globale. Karlsvik har mottatt Tarjei Vesaas’ debutantpris og Stig Sæterbakkens minnepris.