Mary Beard
© (c) Caterina Turroni/Lion TV

Mary Beard

Anmeldelser

Fortsatt kan Romas historie framstå som en lang rekke store menn og avgjørende slag. Men faghistorikerne har i mange år beveget seg inn den mørke antikken: Slavenes kjellerværelser, kvinnenes liv, arbeidernes verksteder og provinslivet langs rikets yttergrenser. Ingen annen historiker har som Mary Beard klart å skildre denne nye kunnskapen på en måte som både er tilgjengelig og kritisk.
... Boka er en gjenoppdagelse av antikken.
 
Aage Borchgrevink, DagbladetSPQR