Marthe Hommerstad
© Foto: Annica Thomsson

Marthe Hommerstad

Marthe Hommerstad (f. 1975) er ph.d. i historie og arbeider ved Stortingsarkivet. Hun har vært tilknyttet flere forskningsprosjekter i sammenheng med Grunnlovsjubileet 2014 ved Universitetet i Oslo, og har forsket på norsk politisk historie og folkelig deltakelse i årene etter 1814. Hun har tidligere utgitt boken Politiske bønder - bondestrategene og kampen for demokratiet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1