Maddie Mortimer
© (c) Ben Mankin

Maddie Mortimer

Maddie Mortimer er født i London i 1996, og utdannet innen engelsk litteratur ved Universitetet i Bristol. Hennes Kart over kroppens makeløse landskap er en av debutene det knyttes størst forventninger til i 2022. Oversettelsesrettigheter er solgt til ti land.