Kolbein Falkeid
© Foto: Hans Jørgen Brun

Kolbein Falkeid

Kolbein Falkeid (1933-2021) debuterte som lyriker i 1962 med samlingen Gjennom et glass-skår. I mer enn femti år har han vært et sentralt navn i norsk lyrikk. Han utgav mangeogtyve diktsamlinger, skuespill og gjendiktninger.

Blant disse kan nevnes En annen sol (1989),som måtte trykkes i flere opplag, Utrøstelig bøddel (1997), Enslige utsikter (2000) og Vind,eple (2003). I 2003 kom også Samlede dikt, med forord av Lars Saabye Christensen, som ble en bestselger. Det er laget flere utvalg av Falkeids dikt. I 1998 kom De store strendenes samtale med etterord av Paal-Helge Haugen, og i 2011 Uvisshetens land, med illustrasjoner av Ivar Rudi og etterord av Torgeir Schjerven.

Schjerven skriver: "Om man leser hans samlede produksjon, danner det seg et bilde av en vaktsom observatør i stadig bevegelse. Alt dette konkrete i diktene hans, lite som stort, utgjør en strøm som gir forestillingsevnen smidighet og utvider fantasien som forutsetning for våkenhet og tilstedeværelse."

I sitt åttiende år skrev Falkeid samlingen Øyet og virkeligheten (2014). Det er både en blidhet og et dypt eksistensielt alvor over disse poetiske betraktningene fra en bauta i norsk samtidspoesi. Falkeid bodde i Haugesund og skrev flere av tekstene til visegruppa Vamp.

Kolbein Falkeid fikk Doblougprisen i 1993, og ble tildelt Herman Wildenveys poesipris for sitt forfatterskap under Wildenvey-dagene i Stavern sommeren 2001. I 2011 fikk han Brages hederspris, og Rogaland fylkeskommunens kulturpris for 2016.

I forbindelse med Falkeids 75-års dag i 2008, utga forlaget Ketil Bjørnstads bok, Kolbein Falkeid - et nærbilde. Bjørnstad har i mange år vært fascinert og inspirert av Falkeids dikt. Gjennom flere samtaler nærmet Bjørnstad seg dikteren og hans dikteriske univers.

I 2019 utkom boken Nomaden og bonden – et umulig par, skrevet av Herborg Kråkevik som en hommage til Falkeids poesi.

Anmeldelser

"Samlingen framstår som en velskrevet og imponerende godt komponert poetisk katalog over et levd liv. Men like mye er den et dypt menneskelig vitnesbyrd om den kampen vi alle må kjempe, om vi er unge eller gamle, menn eller kvinner. Kampen mot alt som vil forsure og bryte ned våre liv: meningsløshetens, mismotets, dødsangstens og uvisshetens demoner. (...)Ofte underveis kommer poeten med bilder og utsagn som mer enn antyder at han har bestemt seg: dette får bli hans siste samling. La oss ikke håpe det."

Arne Hugo Stølan, VGØyet og virkeligheten

"Øyet og virkeligheten er stor skrivekunst av ein klok mann."

Bjarne Tveiten, FædrelandsvennenØyet og virkeligheten

"Godt å se at han har levert et solid og generøst verk, fulle av fine bilder og det falkeidske blikket på verden.(...)Jo visst er dette en samling som vil glede mange. Måtte vi få beholde dikteren som er på fysiske og litterære fotturer lenge. De to Bukowski-gjendiktningene gir mersmak; la oss få en hel bok. Du har jo de liggende, Falkeid.."

Truls Horvei, Haugesunds AvisØyet og virkeligheten

Da Kolbein Falkeid sytti år gammel ga ut Samlede dikt i 2003, trodde mange kanskje at forfatterskapet var avsluttet. Men i 2011 kom det en ny diktsamling, og i år er han igjen ute med nye dikt. Og takk for det"

Henning Howlid Wærp, AftenpostenØyet og virkeligheten

"Boka er full av tilsynelatende små hendelser som poeten trekker opp i en mer almen dimensjon og dermed gir mening. Falkeid skildrer mennesker fra alle generasjoner, ikke minst barn, han byr på innsikter, aforistiske formuleringer, livs- og dødserkjennelse. Men uten sentimentalitet. Den har Falkeid alltid skydd."

Fredrik Wandrup, DagbladetØyet og virkeligheten

"Kolbein Falkeid er ein bauta i samtidslyrikken vår."

Knut Ødegård, Vårt landØyet og virkeligheten

"Dikta er like varierte som før. Dei tek for seg barn og ungdom, naturen, universet, små kvardagsepisodar i nabolag og familie, framande kulturar. Vi gjenkjenner også den varme, personlege vinkelen og det at dikta står på eigne bein, at komposisjonen er tilsvarande fri.(...) Falkeid er i dag ein nestor i norsk lyrikk, elska og beundra av lek og lærd."

Tore Elias Hoel, Dag og TidØyet og virkeligheten

"Uvisshetens land» er ingen dårlig tittel for en bred og fyldig kartlegging av Falkeids poesi. For det ligger en livsferdens og livsinnholdets uvisshet like under overflaten i mange av Falkeids natursansningerog reisebeskrivelser, hans refleksjoner og følelsesmessige frodighet, hans fortellerglede, hans ja til hverdagens folkelighet, til livsenergiensog livsgledens umiddelbarhet"

Arne Hugo Stølan, VGUvisshetens land

"Dette må være en av årets fineste utgivelser, selv om vi kun har kommet til mai(...) Det er en fryd å bla i dette diktutvalget. Falkeid snekrer aldri sammen en tilfeldig strofe. Hvert dikt er en helhet der bildene stemmer med hverandre, og noe usigelig, hemmelig strømmer ut av diktlinjene."

Truls Horvei, Haugesunds AvisUvisshetens land

"Som sagt, Kolbein Falkeids lyrikk er fascinerande både når det gjeld dikta og substansen i dei, og når det gjeld språket og ordvalet. Ålesa Falkeid er som å vera på oppdagingsreise."

Johannes Kleppa, DagenUvisshetens land

Bibliografi

2019 - Nomaden og bonden

2014 - Øyet og virkeligheten

2011 - Uvisshetens land

2003 - Vind, eple

2003 - Samlede dikt

2001 - Utestengt

2000 - Enslige utsikter

1998 - Dikt og antidikt

1998 - De store strendenes samtale

1997 - Utrøstelig bøddel

1996 - Linedanseren

1995 - Gjest

1989 - En annen sol

1988 - Kaffekjelens vinger

1985 - Gledepunkter

1984 - De andre

1983 - Redningsforsøk

1981 - Robinson

1980 - Terrorisme

1980 - Noen skritt unna

1979 - Vagabondering

1978 - Opp- og utbrudd

1975 - Horisontene

1973 - Reisenotater

1971 - Gjenskinn

1968 - Dissonans

1966 - Vi

1962 - Gjennom et glass-skår