Kirsti MacDonald Jareg
© Foto: Anna-Julia Granberg/Blunderbuss

Kirsti MacDonald Jareg

Kirsti MacDonald Jareg (f. 1966) er psykolog og forfatter med tilleggsutdannelser i sosialantropologi. Hun har tidligere utgitt Øyene i vest. Hebridene, Orknøyene og Shetland og Irland. En keltisk reise.

Anmeldelser

Med «Island – En reiseskildring» formidler hun betydelig kunnskap om Islands særegne bosettingshistorie, sagalitteraturens fascinerende og enestående rikdom og ikke minst de siste tiårenes til tider dramatiske historie – både den politiske, sosial og naturgeografiske dramatikken som virkelig skiller Island fra det meste i Nord- Europa. Alt dette formidler forfatteren på en levende og inspirerende måte.

Finn Stenstad, Tønsberg bladIsland