Kirsti MacDonald Jareg
© Foto: Anna-Julia Granberg/Blunderbuss

Kirsti MacDonald Jareg

Kirsti MacDonald Jareg (f. 1966) er psykolog og forfatter med tilleggsutdannelser i sosialantropologi. Hun har tidligere utgitt Øyene i vest. Hebridene, Orknøyene og Shetland og Irland. En keltisk reise.