Jane Hirshfield
© ©Curt Richter/CappelenDamm

Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (f. 1953) er en amerikansk prisvinnende poet, essayist og oversetter. Hun har gitt ut ni dikt- og to essaysamlinger. Å våkne i et dikt er første gang hun gis ut på norsk.

Poesien hennes vever det hverdagslige sammen med det gåtefulle, den tar opp i seg både det vitenskapelige, så vel som de kunstneriske, filosofiske og spirituelle tradisjoner. Hun er en utpreget undersøkende poet, og gjenstandene for hennes undersøkelser kan være en knapp, en pute, en hest eller en himmel. Men aller viktigst for hennes poesi er den menneskelige livserfaring og empati, hun har selv sagt: «Jeg tror ikke poesi bare er basert på poesi, den er basert på et fullt ut levd liv». Fra denne plattformen vokser det fram en sanselig og ømt tilstedeværende diktning, der ikke minst tiden, det flytende og det flyktige, er et tema som klinger med i i stor grad.