Harald Nortun
© Fotograf: Benedikte Skarvik

Harald Nortun

Harald Nortun, født 1972, debuterte med romanen Røverskogen i 2006. Nortun har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap, og har vært universitetslektor ved NTNU. Han har også arbeidet med Trondheim litteraturfestival, og har vært leder av Trøndersk forfatterlag.

Anmeldelser

"Nortun sin styrke som forfattar er fordelt på fleire plan. Han maktar å portrettere ikkje berre hovudpersonen Kai på ein truverdig og interessant måte, også bipersonane får på imponerande vis individuelt liv. (…) Det som likevel gjer sterkast inntrykk på denne lesaren, er Nortuns kapasitet som litterær språkkunstnar. Verda blir naturleg nok sett og tolka gjennom auga til outsideren Kai, i det ligg det ei formidabel språkleg utfordring. Eg synest forfattaren har truffe blink med ein språktone og uttrykksmåte som reflekterer eit skolebarns sansingar. I dette spesielle tilfellet for å formidle Kai sin fine balansegang mellom det å vere «normal» og å vere i stand til å skjule den smertefulle løyndommen sin. (…) fin og verdifull lesing for alle aldersgrupper uansett. Språket byr på stor nyting, og innhaldet gir lesaren både innsikt, uro og ettertanke."

Jostein Sæbøe, Romsdals BudstikkeTaus

"Ung, tilbaketrukket gutt åpner seg i møte med ei fremmed jente, og av dette blir det fin litteratur. (…) Språket er enkelt, det flyter fint, og Nortun er god til å skape sterke, visuelle bilder (…) Nortun skriver også fram figurer som leseren tror på, og personene framstår som virkelige mennesker vi alle er omgitt av. Vi konkluderer med at dette er en god og ujålete ungdomsroman."

Ørjan Greiff Johnsen, AdresseavisenTaus