Hans Sande
© Foto: Olav Reiakvam

Hans Sande

(f. 1946) Hans Sande er forfatter og psykiater, og bosatt i Sandvoll i Sunnhordland. Han har utgitt 37 bøker, både romaner, diktsamlinger og en rekke bøker for barn og ungdom. Han har også fått flere priser for sitt forfatterskap. Som bildekunstner har han illustrert flere av sine egne bøker.

Priser:

• Kulturdepartementets bildebokpris 2000 og 2007, sammen med illustratøren Gry Moursund
• Blixprisen 1993
• Kritikerprisen 1984
• Tarjei Vesaas' debutantpris 1969

Anmeldelser

"Forelska i Feisbukk er en historie du garantert ikke har hørt før. Sandes overraskende tekst står fint sammen med Dybvigs røffe strek. Tegningene får velte seg utover sidene, samtidig som de tør å vise oss litt hvitt papir. […] Forelska i Feisbukk handler om alvorlige saker som identitet, forelskelse, vennskap, bortforklaringer og det å tørre å være seg selv. Vi følger bestevennene Feisbukk og Smørbukk helt fra de er små kje til de blir store, voksne bukker. Anbefales for alle som tåler fis og promp og følelser, og for alle som er glad i Per Dybvigs tegninger av blomster og dyr."
Ingeborg Marie Jensen, Stavanger AftenbladForelska i Feisbukk
"Som et frisk pust og en gigantisk promp har Hans Sande og Per Dybvig sluppet Forelska i Feisbukk. Ei vill, humoristisk og frodig nynorsk bildebok […] Sammen med sprelske Per Dybvig bobler han så det riktig bruser."
Turid Andreassen Lie, Hamar ArbeiderbladForelska i Feisbukk
"Boka byr på mange morosame ordspel i geitebukkeavdelinga, og like herlege teikningar. Litt alvor er det òg, men ikkje knytt til Facebook, som boktittelen lett kan få ein til å tru. Me skal ikkje avsløra alvoret her, men heller rå store og små lesarar til å ta ei lesestund i sofaen saman. Foreldre kan godt riva seg laus frå Facebook og heller lesa høgt om Feisbukk – høgtlesing er kraftig undervurdert!"
Jonn Karl Sætre, KvinnherdingenForelska i Feisbukk
"Hans Sandes siste roman er en smart ungdomsgrøsser som sier mye om vår samtid. […] Språket er gjennomført og lettlest. Dialekten gir også hovedpersonen ekstra kjøtt på beinet, han virker rå og ekte. […] det er en sjeldenhet at noe så rått og brutalt, så sårt og vart, underholdende og vondt, er så vellykket balansert, i en roman for norsk ungdom."
Liv Mossige, DagsavisenBlå øger kan isje lyge
"det er noe Wes Anderson-aktig over deler av denne fargerike tristessen, vittig, fantasifullt og smådystert på samme tid."
Lars Helge Nilsen, Bergens TidendeBlå øger kan isje lyge
"Boka er utfordrande av di ho stiller i fokus korleis den moderne teknologien kan redusera menneskeverdet og mennesket til eit teknisk objekt [...] Dei som styrer og bestemmer i dette samfunnet er ålehovvene (ålehovuda). Korkje hovudpersonen eller me får møta desse, og slik sett minner dei om maktutøvarane i Kafka si bok Prosessen. Hovudpersonen er totalt underlagt anonyme maktutøvarar og avansert teknologi. Slik sett teiknar Sande eit håplaust framtidsscenario, samstundes rettar han ein knusande kritikk mot det moderne teknifiserte samfunnet. [...] Spenninga i boka ligg mellom anna i å avdekka den dystopiske ramma og den kritiske bodskapen i boka. Og unge lesarar – og eldre med – vil få ein nyttig ballast med seg vidare når dette er gjort: Større medvit om fylgjene av ei gjennomteknologisert verd som vi er i ferd med å gå inn i."
Gunnstein Akselberg, HordalandBlå øger kan isje lyge
"[…] en fortelling som er morsom og sprelsk, men den har også alvor i seg. […] Mengden tekst på hvert oppslag er veldig passe, og mens den voksne leser, kan barnet boltre seg i Silje Granhaugs flotte illustrasjoner. Hun bruker grafiske teknikker og skaper spennende, sprelske bilder der det er mye å se på og oppdage. Personene er plassert i et humoristisk miljø med røffe farger og streker, tekst og illustrasjoner framhever hver sin del av historien og fungerer flott sammen. Pappa er sjørøvar er en både morsom og alvorlig leseropplevelse å dele for voksne og barn."
 
Linn T. Sunne, Oppland ArbeiderbladPappa er sjørøvar
"Her kommer en bok som handler om urettferdighet og fordeling av verdens goder. […] Budskapet er tydelig og historien treffer."
 
Hege Fosser Pedersen, Foreldre & BarnPappa er sjørøvar
"Hans Sande er en erfaren forfatter av både voksen og barnelitteratur og gir oss sammen med illustratør Silje Granhaug i Pappa er sjørøvar en politisk bevist fortelling om fordeling av samfunnsgoder, og hvordan politiske konflikter vises via barns ufrivillige deltakelse i dem. Boken er også en historie om vennskap på tvers av grenser, og om å ha mot til å stå for det man mener er rett i møte med urettferdighet og overmakt. […] Det å ha politikk som tema i en barnebok er modig. Å klare å balansere politisk budskap med barns krav til underholdning er krevende. Sande gjennomfører dette på en høyst kompetent og fin måte. […] Tuvas ferd fra lille Norge, med alt vi har av overflod, til Palestinas mangel på det samme, er en dannelsesreise i miniatyr. […] Tuvas erkjennelse om en grunnleggende menneskelig identifisering er sterk og rørende, og kanskje litt naiv, men ikke mindre sann. […] Fortellingen er illustrert med ekspressive og bombastiske grep. Silje Granhaug viser seg som en original og kreativ illustratør […] Teksten er sterk og overordnet, og både tekst og det visuelle klarer å fortelle en rørende historie om sitt tema.
Jon Wesseltoft, Barnebokkritikk.noPappa er sjørøvar
"Sande legg det pro-palestinske standpunktet sitt heilt ope. Boka er eit solidaritetsprosjekt, målet er ikkje å synleggjera historisk og politisk kompleksitet. Då overlèt han også mykje til lesaren og ikkje minst til oss vaksne, når barn spør: Korfor er dei israelske soldatane så brutale? Korfor nektar dei palestinarane noko så banalt som vatn? Sande gir frå seg kontrollen over svara, og mange vaksne vil sjølvsagt oppleva det som vanskeleg å svara. Boka er velskriven, med språkleg overskot. […] Silje Granhaug har laga røffe og humoristiske kollasjar til Sandes tekst, både ord og bilde overskrir ein traust realisme."
Ingeborg Mjør, Dag og TidPappa er sjørøvar
"Hans Sandes bok Pappa er sjørøvar, som en gruppe jødiske foreldre har reagert på, er noe så sjeldent som en tydelig politisk barnebok. Boka handler om Israel–Palestina-konflikten. Det er modig av Sande. Konflikter av denne typen er ikke alltid enkle å få inn i barnebøkenes format og sjangerkrav. Sande har klart det, til glede for noen og til ergrelse for andre. […] Konflikten illustreres gjennom noe så konkret og livsviktig som vann, ikke religion. Boken er også, både i tekst og illustrasjon, en krass fremstilling av fordelingen av goder i verden, og boken viser mest av alt hvordan politiske konflikter rammer uskyldige barns hverdag, liv og oppvekst. Her lykkes Sande, for i møtet mellom Tuva og Lamia er en grunnleggende erkjennelse av behovet for et sted å høre til. Et ønske om å leve fredelig og ha det bra. Kontrasten mellom vannmangelen i flyktningeleiren og overfloden, av vann og av alt, i Norge, er stor. Tuvas reise blir en dannelsesreise. […] «Voksne» er mindre viktige i denne boka. De slemme er «soldatene» (ja, de er israelske, men mest av alt er de soldater). Barna er ikke slemme, barna representerer gode krefter. Barna finnes på begge sider. Det demoniserende kan like gjerne være noe som leses inn i boken. Stereotypene kan kobles til etnisitet – eller ikke. Boka åpner for flere lesemåter. Snarere enn å lære barn å ta side i konflikter og skylde på den ene eller den andre, er dette en bok som bråker, og det som bråker er Tuvas rop om urettferdighet. Silje Granhaugs realistisk-urealistiske illustrasjonsstil med en collage av foto og tegning viser både det virkelige og uvirkelige i denne urettferdige verdenen. Det er ikke fantasi, vi ser fotografier av levende mennesker som griper inn i en tegneserieaktig hverdag. […] Tuva er handlende, virkelig, reell. Engasjement er ikke nødvendigvis fritt for etiske og moralske problemstillinger. Heldigvis. Og om noen barn ønsker å bli sjørøvere etter å ha lest denne boka, er det ikke sikkert det er det verste som kan skje."
Karen Frøsland Nystøyl, Vårt LandPappa er sjørøvar
"Ei uvanleg klår og konsis forteljing om Palestina-konflikten, sett gjennom auga til eit barn. [...] Det byrjar med eit uskuldsreint, undrande blikk på verda, og endar med medvitet om urettferdigheit. Nett denne prosessen – parallelt Solidariske sjørøvarar på tokt med sjørøvarferda – gjer dette røyndomsbaserte eventyret så interessant. Noko skjer med hovudpersonen og forteljaren Tuva undervegs. Ho går frå å sjå verda utelukkande som ein morosam og spennande plass, til å oppdage at alt ikkje er godt der ute: Nokre barn lever vanskelege liv. Hans Sande vik ikkje unna konfliktfylte, politiske tema når han skriv for barn. [...] Barn har like mykje rett og behov som vaksne til å få vite om det som er vondt i verda, anten det gjeld krig, okkupasjon, mobbing eller vald i heimen. Såframt dei får forteljinga på eit språk som er tilgjengeleg for dei – og her er forfattar Sande og illustratør Granhaug meistrar innan kvart sitt fag. [...] For meg vert denne boka noko at det klåraste og mest handgripelege eg har lese om Palestina-konflikten på lenge. Forfattaren tek tak i to viktige symbol for konflikten, forståelege for alle og umoglege å oversjå: Muren. Vatnet. [...] Sjølv om boka rommar eit stort alvor, er ho også full av undring og leik – ei ekte barnebok, med andre ord. Silje Granhaugs illustrasjonar er særeigne og fascinerande. Ein kan sitje å studere dei lenge, og stadig finne nye detaljar. Bruken av fotografiske element framhever teksten sitt dokumentariske preg. Samstundes er dei teikna delane av illustrasjonane barnslege i uttrykket, og slik vert vi minna på synsvinkelen: Her er det barnet som fortel, ein som ser alt saman for første gong."
Katrine Sele, FirdaPappa er sjørøvar
"Denne boka går rett inn i ei av dei bitraste og mest uforsonlege politiske konfliktane i verda og konkretiserer striden ned til kvardagsplanet. […] Silje Granhaug har illustrert boka. Det har ho gjort på ein framifrå måte. Bilete og teikningar er sette saman til fargerike collagar, like fantastiske som teksten, men også høgst realistiske. […] Pappa er sjørøvar er ei vakker bok, og dessutan ei bok med brodd mot urettferda. Det trengst."
Sjur Tjelmeland, KvinnheringenPappa er sjørøvar
"Hans Sandes budskap er tydelig. Det er flettet inn i en spennende, leseverdig historie."
Mette Hofsødegård, AftenpostenPappa er sjørøvar
"Jeg synes det nye samarbeidet med Hans Sande i boka «Pappa er sjørøvar» har gitt Silje Granhaug et kraftig puff framover som billedbokillustratør. […] Dette er Hans Sande på sitt beste. […] Det går selvfølgelig ikke an å skjule den politiske tendensen av ei bok om Israel og palestinerne, men det politiske budskapet er likevel ikke påtrengende. Boka har mye tekst som innbyr til samtale mellom ungene og den som leser. Det er i tillegg ei nydelig bok i halvstort format."
Stein-Arve Myrbakk, Rana BladPappa er sjørøvar
"(…) ein framifrå prosaist. Med få ord får han sagt mykje, mykje meir enn orda han nyttar. Det ligg mykje ettertanke og mange historier mellom lina og orda. Språket er nesten poetisk. Likevel er Er du blind i dag, Elise? særs lettlesen. (…) Ei herleg forteljing om tre generasjonar."
Per Ivar Henriksbø, Gudbrandsdølen DagningenLeseløve - Er du blind i dag, Elise? (nynorsk)
"(...) en av høstens mest gripende fortellinger for barn. (...) Fortellingen tematiserer møter mellom ung og gammel, om å være i ulike stadier av liv og bevissthet. Den mørke stemningen forsterkes av Wenche Øyens nydelige illustrasjoner. Vi snakker om kunst."
 
Arnstein Olaisen, Haugesunds AvisDå eg kom heim, var hesten borte
"En nydelig fortelling om en guttunge og hans urolige bestefar er Då eg kom heim, var hesten borte (...) En forsonet, varm kontakt mellom en liten gutt, som nok forstår at bestefar sier og gjør mye som ikke henger på greip, men som har trygghet nok til å ta ham som han er (...) Wenche Øyens akvareller/tegninger er varme i fargen. Hun har en egen følsomhet i strek og farger (...) ei bok til å bli god av.
Marianne Lystrup, Vårt LandDå eg kom heim, var hesten borte
"(...) en vakker og klok bildebok om demens og traumer som rammer en liten familie. (...) Hans Sandes tekst er kortfattet, men rik på bilder. Det grafiske understreker det poetiske. Et dikt av en bildebok."
Anne Schäffer, Bergens TidendeDå eg kom heim, var hesten borte
"Boken er vakker i tekst og i bilder, og tematikken opplever jeg som meget viktig og evig aktuell."
Anne Schäffer, barnebokkritikk.noDå eg kom heim, var hesten borte
"Sande behandlar alvorlege tema på ein både dristig og morosam måte."
 
Roy M. Eriksen, Haugesunds AvisSvart kalv @ kvit snø
"Sært? Ja. Morsomt? Det også. (...) Den kan være en fin inngangsport for ungdom til eksistensielle spørsmål. Per Dybvigs lettere groteske svart-hvitt illustrasjoner understreker både det rå og det såre."
 
Oppland ArbeiderbladSvart kalv @ kvit snø
"En absurd og fantastisk morsom e-postroman, formidlet gjennom en kalv på rømmen og moren hans i fjøset. Stor gjenkjenningsfaktor (!) og full av intertekstuell humor."
Nina Méd, DagsavisenSvart kalv @ kvit snø
"Den er morsom, vågal og absurd, men også sår og alvorlig. (...) Anbefales alle som har lyst på noe vågalt, bisarrt og overraskende!"
Inger Østenstad, Barnebokkritikk.noSvart kalv @ kvit snø