Frida Andersen
© Anna-Julia Granberg © Blunderbuss

Frida Andersen

Frida Andersen er født i 1994 og bor i Oslo. Ingen brå bevegelser er hennes første bok.