Erik Bye

Erik Bye

Erik Bye (1926-2004) var en av vår tids mest folkekjære kulturpersonligheter. Hans dikt, viser og fortellinger er preget av frodighet og raushet, visdom og varhet. Tekstene hans er vakre og velklingende, preget av dyp respekt for mennesket. De er krasse og barske, preget av bekymring og alvorlig sinne over menneskenes uforstand og ødeleggelser. De er kloke og stemningsvare, preget av varme og hjertelag.

Erik Erikssøn Bye ble født i New York. Master of Art i fagene engelsk, journalistikk, dramaturgi. Han har vært NRK-medarbeider siden 1958, har utgitt en rekke bøker, viser, dikt og tekster, vært tramp, trubadur og skuespiller, ansatt i BBC, har fått en rekke priser og utmerkelser i inn- og utland, bl. a. Narvesens journalistpris, Spelemannsprisen, Alf Prøysens ærespris, Norsk Kulturråds ærespris, Fritt Ord prisen og han er Ridder av St. Olavsorden. Hele sitt aktive journalistliv arbeidet han for å gjøre nordmenn klokere og mer rike på vesentlig kunnskap.