Elisabeth Gerhardsen
© Foto: Anna-Julia Granberg, Blunderbuss

Elisabeth Gerhardsen

Omtale

Elisabeth Gerhardsen er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og har jobbet med barn og foreldre i over 25 år. Hun har arbeidet som helsestasjonspsykolog, i skolens rådgivningstjeneste (PPT), i barnevernet, i poliklinikk (BUP) og på ulike sykehus. Hun er i dag tilknyttet Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern (SANKS). Gerhardsen er en ettertraktet foredragsholder og har undervist i en årrekke for foreldre og fagfolk.