Bjørn Magnus Berge

Bjørn Magnus Berge (f. 1963 ) er statsviter, forfatter og diplomat. Han har vært taleskriver for tre norske utenriksministre og utgitt flere bøker. I 2014 gav han ut boken Talens makt og to år senere kom en samling av stats-ministerens nyttårstaler gjennom de siste 70 år. Berge er i dag general-direktør og leder av sekretariatet til Ministerkomitéen i Europara°det i Strasbourg.