Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 406
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202378691
Kategori: Samfunnsvitenskap
Fag: Samfunnsfag, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Omtale Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering

Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering gir en innføring i utenrikspolitisk analyse og i hvordan analyseverktøyet rent praktisk kan brukes til å studere utenrikspolitiske beslutninger og krisehåndteringsforløp på en systematisk måte. I tillegg gir boken konkrete eksempler på hvordan norsk håndtering av utenrikspolitiske krisesituasjoner kan forstås ut fra lange linjer og brede trender i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

  • Hva kreves av en politisk enhet for å være suveren stat? Hvordan påvirker internasjonalt avtaleverk og forholdet til EU Norges muligheter til å føre en selvstendig utenrikspolitikk?
  • Hvordan kan norske myndigheter påvirke og utnytte det utenrikspolitiske handlings­rommet til beste for landet? Hvilke målsettinger arbeides det for i utenriks- og sikkerhets­politikken, og hvilke virkemidler står til rådighet?
  • Hva kjennetegner de faglige diskursene om det norske utenriks-, sikkerhets- og forsvarsfeltet fra 1905 fram til i dag? I hvilken utstrekning har Forsvarets militære doktriner adekvat bekreftet norske sikkerhetspolitiske målsettinger og strategiske veivalg?
  • Var den norske håndteringen av Elektron-saken i 2005 preget av for stor risikovillighet eller tilbakeholdenhet fra norske myndigheter sin side?
  • Hvilke eksterne og interne forhold påvirket Stoltenberg II regjeringens beslutninger om å delta med norske styrker i Afghanistan? Hvordan bidro utformingen av engasjements­reglene til å skape tverrpolitisk enighet om Afghanistan-politikken?
  • Hvilke legitimeringsargumenter har blitt brukt av norske myndigheter for å begrunne norsk deltakelse i flernasjonale militære operasjoner i Bosnia, Kosovo og Afghanistan? Hvordan har legitimeringsretorikken variert med konfliktområde?
  • I hvilken forstand kan Barentssamarbeidet fra 1993 forstås som del av en kriseforebyggende strategi vis-a-vis Russland?
Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering er aktuell for studenter i internasjonal politikk og internasjonale relasjoner, journalister, forskere og alle som er opptatt av norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Til toppen

Du vil kanskje også like

Om forfatter

Gunnar Fermann er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han er magister i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (1991), og har hatt forskningsopphold ved en rekke både norske og utenlandske Universitet og institusjoner som University of California Berkeley, Stanford University, Columbia University, Vitenskaps­akademiet, Fridtjof Nansen institutt og Institutt for forsvarsstudier. Han har bl.a. skrevet og redigert The Political Economy of Energy in Europe (2009), Virkelighet og vitenskap (sammen med Torbjørn L. Knutsen, 1998), International Politics of Climate Change (1997), Internasjonal fredsbevaring 1956-1990 (1992) og Bibliography on International Peacekeeping (1992).