Samiske stemmer i barnehagen (Heftet)

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202664619
Kategori: Barnehagelærerutdanning og Fagbøker
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Kunst, kultur og kreativitet, Samfunn, religion, livssyn og etikk
Nivå: Akademisk
Omtale Samiske stemmer i barnehagen

Etter ny rammeplan i 2017 skal alle barnehager formidle samiske perspektiver i det daglige, og denne boken presenterer nye og kreative måter å inkludere samiske verdier i barnehagens hverdagsliv på.

I Samiske stemmer i barnehagen møter vi samiske formidlere, styrere og barnehagelærere fra lulesamiske, nord-, sør-, østsamiske/skoltesamiske og sjøsamiske miljøer. De gir et mangfoldig innsyn i samisk kultur, historie og tradisjoner og viser hvordan man kan inkludere samiske verdier i barnehagehverdagen. Ønsket er å berike og utvikle norsk barnehagepedagogikk i leke- og læringsmiljøet. Forfatterne peker på viktigheten av å ivareta urbefolkningens rettigheter som er nedfelt i FNs barnekonvensjon.

Boken henvender seg til barnehagelærerutdanninger, barnehageledere og pedagogisk personale og skal bidra til dypere forståelse tilknyttet integrering av samiske arbeidsmåter i barnehagens hverdag.

Til toppen

Flere bøker av Bente Fønnebø, Anne Lise Johnsen - Swart og Unni Jernberg:

Du vil kanskje også like

Om forfatter

Bente Fønnebø er førstelektor i kunstfag ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviser barnehagelærerstudenter innen kunnskaps- og fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Fønnebø er barnehagelærer med spesialområde kunsthistorie og spesialpedagogikk og har hovedfag i tegning fra SHKS. Hun er også utdannet arkeolog.

Fønnebø har illustrert en rekke fagbøker bl.a for Cappelen Damm Akademisk, Gyldendal Forlag, Solum og Unipub Forlag. Hun er medlem av Tegnerforbundet og har et tjuetalls utstillinger innen tegning og leire bak seg. Hun har også utgitt flere bøker.

Anne Lise Johnsen Swart har samisk bakgrunn. Hun er foredragsholder, kulturformidler og har mastergrad i sosialt arbeid med et urfolksperspektiv. Swart har jobbet innenfor psykisk helse og rus, de siste ti årene i spesialisthelsetjenesten. Siden 2016 har hun undervist ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet – storbyuniversitetet, om temaene samisk kultur og identitet og kultursensitivitet. Swart er en av grunnleggerne til Sami Gold Source, som ble etablert i 2008. Ut over det har hun vært opptatt av å synliggjøre samisk kultur, identitet og historie, samt sang og joiketradisjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Unni Jernberg er barnehagelærer og spesialpedagog og har 40 års erfaring fra barnehage og skole. Hun har vært redaktør i Verktøykassa, et inspirasjons- og idétidsskrift for barnehagen, utgitt av Pedagogisk Forum. Hun har utgitt bøkene Kreative aktiviteter for fire årstider (2015) og Barnehagens rammeplan i praksis- ledelse, omsorg og kompleksitet (2018, sammen med Bente Fønnebø).