Omtale Plan og samfunn

Plan og samfunn gir en oversiktlig og oppdatert framstilling av norsk planlegging, ti år etter at plan- og bygningsloven av 2008 ble vedtatt. I løpet av disse årene har planlegging blitt et stadig viktigere redskap for å forme samfunnsutviklingen og skape bærekraftige og gode steder, byer og regioner. Boka retter seg mot forskere, studenter, folkevalgte og et planinteressert publikum. Bokas forfattere har bakgrunn både fra planfaglige forsknings- og utdanningsmiljøer og fra norsk planpraksis.

Til toppen

Flere bøker av Nils Aarsæther, Roar Amdam, Arild Buanes, Elin Børrud, Jørn Cruickshank, Eva Falleth, Anniken Førde, Aksel Hagen, Gro Sandkjær Hansen, Ulla Higdem, Terje Holsen, Karoline Kvalvik Jakobsen, Ronny Kristiansen, Inger Marie Lid, Berit Irene Nordahl, Helena Nordh, Torill Nyseth, Petter Næss, Toril Ringholm og Inger Lise Saglie:

Om forfatter

Nils Aarsæther er dr.philos., statsviter/sosiolog og tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø. Fra 2018 er han seniorforsker ved Norut i Tromsø.

Jørn Cruickshank (f. 1967) er førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Universitetet i Agder.

Ellen Falleth er dr.ing., planlegger og professor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for landskapsplanlegging.
Anniken Førde er førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet.
Ronny Kristiansen er ph.d. og prosjektingeniør ved Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Avdeling for byutvikling.

Inger Marie Lid er professor ved VID vitenskapelige høyskole, fakultet for helsefag. Hun har tidligere vært ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for helsefag. Lid er utdannet teolog, med phd i systematisk teologi. Hun arbeider innen funksjonshemmingsforskning, medborgerskap, og universell utforming.

Torill Nyseth er ph.d. og professor ved Universitetet i Tromsø, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging.
Toril Ringholm er dr.polit., arbeider som seniorforsker ved Norut og har ledet flere prosjekter innenfor lokalsamfunns- og regionalforskning. Hun har også skrevet en lang rekke artikler om demokrati, styring, nye samarbeidsformer, utvikling og innovasjon.