Norsk som andrespråk (Heftet)

- perspektiver på læring og utvikling

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 476
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202584702
Kategori: Fagbøker
Fag: Norsk som andrespråk
Nivå: Akademisk
Omtale Norsk som andrespråk

Hvordan lærer og utvikler man norsk som andrespråk i Norge?
Hvordan kan undervisning støtte språklæringa?

Denne boka dekker et bredt spekter av temaer i faget norsk som andrespråk. Forfatterne presenterer ny kunnskap om læring og utvikling av norsk som andrespråk, og plasserer den norske forskninga i et internasjonalt landskap.

Boka passer for alle som er interessert i læring av andrespråk, for eksempel forskere, lærere i norsk og norsk som andrespråk og studenter i emner knyttet til norsk, norsk som andrespråk, flerspråklighet og språk generelt.

Forfatterne av de ulike kapitlene er alle eksperter på forskjellige områder av andrespråksfeltet.

Til toppen

Flere bøker av Ann-Kristin Helland Gujord og Gunhild Tveit Randen:

Du vil kanskje også like

Om forfatter

Ann-Kristin H. Gujord er førsteamanuensis i norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen. Hennes forskingsinteresser dreier seg blant annet om grammatisk utvikling hos flerspråklige barn og voksne. Hva som er felles i den grammatiske utviklingen, og hvilke trekk som ser ut til å være påvirket av tidligere erfaring med språklæring, er spørsmål hun særlig har jobbet med. I doktoravhandlingen utforsket hun dette temaet i somaliske og vietnamesiske norskinnlæreres bruk av presens og perfektum i norsk. Et annet interessefelt er knyttet til hvilke faktorer som påvirker læringsprosessen og utfallet av den blant voksne andrespråksinnlærere, samt innlærernes egne erfaringer og opplevelser av språklæringen.

Gunhild Tveit Randen er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og veileder i fagene andrespråkspedagogikk og andrespråksdidaktikk på grunnskolelærerutdanningene og i etter- og videreutdanningskurs for lærere. Forskningsinteressene hennes er blant annet testing og kartlegging av språk, andrespråksutvikling, begynneropplæring og språklig bevissthet. Hun har skrevet doktoravhandling om kartlegging av flerspråklige elevers språkferdigheter ved skolestart.