Menneskerettigheter – en verden uten helvete (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 254
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202595159
Kategori: Juridiske fag og Fagbøker
Fag: Internasjonal rett og menneskerettigheter
Nivå: Akademisk
Omtale Menneskerettigheter – en verden uten helvete

«Menneskerettsbrudd» er for ofte blitt en tom frase uten reell mening. Diskusjonen blir tidvis anti-intellektuell fordi man hevder at verdier er universelle som åpenbart ikke er det. En multikulturell, splittet og polariserende verden trenger en grunnleggende omforent etikk. Menneskerettighetene kan slik fortone seg som et svar: En felles etisk referanse i til dels bindende juridiske former.

Men menneskerettighetene står i fare, og trusselen kommer ikke bare fra land som daglig tramper over grunnleggende rettigheter. Når menneskerettsorganer, aktivister, og domstolen i Strasbourg inflaterer og trivialiserer menneskerettighetene, risikerer de å miste sin legitimitet og oppslutning i befolkningen. Sterke røster i land som sto sentralt i å etablere de grunnleggende FN-konvensjonene og Den europeiske menneskerettskonvensjonen, uttrykker ofte skepsis til vidtgående tolkninger uten forankring i det landene opprinnelig sluttet seg til. Dette gjelder for eksempel Storbritannia, Nederland og Danmark.

Denne boken er skrevet for et allment samfunnsengasjert publikum som ønsker å forstå mer av det som skjuler seg bak etiketten «menneskerettigheter». Har multinasjonale aksjeselskaper menneskerettigheter? Hva med dyr? Kan ikke en politimann true en kidnapper for å redde et barn i åpenbar livsfare? Forfatteren tar menneskerettighetene på alvor ved å påpeke en rekke paradokser i menneskerettrettsjussen og spenninger til de demokratiske og politiske prosessene som ellers kjennetegner en rettsstat.

Til toppen

Du vil kanskje også like

Anmeldelser Menneskerettigheter – en verden uten helvete

Les debattinnlegget "Korttenkt om streikeretten" 23.01.2019

«LO og Ap vil overmanne EØS-reglene ved å få streikerett inn i menneskerettsloven. Den blir da et gissel i politisk kamp.»Ole Gjems Onstad, Dagens næringsliv 22.01.2019
”Legitime meninger om menneskerettighetene bør ikke forbeholdes et særlig lærd presteskap eller elite”
Les hele artikkelenOle-Martin Gangnes, Juristkontakt 11. mai 2018

Derfor trenger vi menneskerettighetsskeptikere

«Gjems-Onstads kritikk er mangslungen og bred, og gjelder en rekke aspekter. Noe av det viktigste forfatteren peker på, er hvordan uklare, generelle formuleringer i menneskerettighetskonvensjoner strekkes for å inkludere selv temmelig banale ting, som foreldres rett til å bestemme barns navn.»Ove Vanebo, Minervanett

Til toppen

Om forfatter
Ole Gjems-Onstad er professor ved Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI. Han har utgitt og redigert et førtitalls bøker og et stort antall artikler.