Langsiktig ledelse (Heftet)

Om bærekraftig aldring i arbeidslivet

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 225
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202426675
Kategori: Samfunnsvitenskap , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Fagbøker
Fag: Organisasjon og ledelse, Samfunnsvitenskap
Nivå: Akademisk
Omtale Langsiktig ledelse

På lik linje med flere andre vestlige land, står Norge ovenfor en betydelig økning i andel eldre i befolkningen. Denne situasjonen vil vedvare i mange år fremover og vil prege organiseringen av samfunnet og velferdsstaten. Skal man lykkes med å beholde den norske velferdsmodellen, må flere stå lenger i arbeid enn i dag. Det er allerede fattet viktige politiske vedtak om rett til inntjening av pensjon til fylte 75 år, og rett til å stå i arbeid til 72 år. Det er realiteter som arbeidslivet må forholde seg til. Imidlertid er langt fra alle norske virksomheter klare for de ledelsesutfordringene dette medfører.

I utgangspunktet er seniorpolitikk en av mange komponenter i en helhetlig personalpolitikk, men ofte blir seniorpolitikk likevel betraktet som en isolert øvelse som skal utøves mot en spesiell gruppe medarbeidere. I mange år fokuserte både virksomheter og forskningen hovedsakelig på goder som ekstra fritid og lønn for at eldre arbeidstakere skulle stå lengre i arbeid. Det var lite oppmerksomhet omkring ledelse, til tross for at ledelse viser seg å være en av de viktigste premissene for å lykkes med en bærekraftig seniorpolitikk.

I denne boka blir seniorpolitikk betraktet som en lederoppgave som bør gjennomsyre hele virksomheten. Både toppledere, mellomledere, HR-personell og de enkelte medarbeiderne har alle en rolle å spille for å få lykkes med å skape en aktiv seniorpolitikk. Med boka Langsiktig ledelse viser forfatterne utfordringer og muligheter ledere står overfor i møte med aldring på arbeidsplassen. I boka tematiseres og drøftes hvordan ledere kan handle for å skape et samspill mellom generasjoner med ulike særtrekk, samt betydningen av et godt arbeidsmiljø for å lykkes med å skape en bærekraftig aldring i arbeidslivet.

Til toppen

Du vil kanskje også like

Om forfatter

Hans Christoffer Aargaard Terjesen er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo og har arbeidet ved Arbeidsforskningsinstituttet siden 2008. Før dette arbeidet han som leder innenfor det private helsevesenet. Terjesen har de siste årene hovedsakelig forsket på og vært involvert i utviklingsprosjekter innenfor fagområdene innovasjon, arbeidsmiljø, sykefravær, konflikthåndtering, seniorpolitikk og ledelse. Terjesen er styremedlem i Senter for seniorpolitikk (SSP).

Robert H. Salomon har vært universitetslektor ved Universitetet i Oslo, og arbeidet som forsker og forskningsleder ved flere forskningsinstitutt. Han var i mange år direktør ved Arbeidsforskningsinstituttet og faglig leder for Arbeidslivsprogrammet i Norges forskningsråd. Salomon har lang erfaring med forskning og forskningsadministrasjon innen distriktsutvikling, teknologi og samfunn, bistandspolitikk, arbeidsmiljø, konflikthåndtering og seniorpolitikk. I tillegg til selv å utgi publikasjoner er Salomon engasjert i redaksjonelt arbeid. Han har også arbeidet for NORAD i Afrika og Asia. I de senere år har deltatt i flere prosjekter om eldre i arbeidslivet. Han er nå arbeidende pensjonist, noe som gir selvopplevd innsikt i seniorpolitikk.