Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv (Heftet)

Politi-innsatsen 22. juli

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 264
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202741143
Kategori: Samfunnsvitenskap , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Fagbøker
Fag: Organisasjon og ledelse, Politifag og kriminalomsorg, Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Omtale Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv

Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv gir en utførlig drøfting av hvordan krisehåndtering i en beredskapsorganisasjon påvirkes av både organisatoriske og institusjonelle strukturer, og av uformelle normer og praksiser.

Forfatteren bruker politiets håndtering av terrorangrepene i Oslo og på Utøya fredag 22. juli 2011 som empirisk case for å belyse kompleksiteten knyttet til krisehåndtering. Forfatteren har gjennom sin forskning fått tilgang til et unikt datamateriale, som kaster nytt lys over politiets innsats i kjølvannet av terroren som fant sted.

Ifølge forfatteren gir Gjørv-kommisjonens konklusjoner fra 2012 en altfor enkel og unyansert forklaring på politi-innsatsen og myndighetenes håndtering mer generelt den 22. juli. Som boken viser må man ta høyde for hvilken type informasjon som var tilgjengelig for de involverte polititjenestepersonene underveis i krisehåndteringen, de organisatoriske og teknologiske rammebetingelsene politiet opererte innenfor, og den politiske styringen av politiet i årene forut for 2011, for å få det fulle bildet av politiets innsats.

Selv om det empiriske søkelyset er på politiets krisehåndtering under terrorangrepene 22. juli, er boken først og fremst en fagbok om krisehåndtering med utgangspunkt i organisasjonsteoretiske og statsvitenskapelige perspektiver.

Til toppen

Du vil kanskje også like

Anmeldelser Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv

Glitrende om krisehåndtering

«Når teorien blir hengende for seg selv blir utbyttet også magert, for krisehåndtering handler i bunn og grunn om praktisk arbeid og konkrete gjøremål. Her er boka til Renå den lysende stjernen på himmelen. Ved å knytte organisasjonsteoretiske og statsvitenskapelige perspektiver tett til 22. juli, blir de ulike poengene svært godt belyst, og koblingen mellom teori og praksis blir usedvanlig god. [...] For alle som får lederroller eller stabsfunksjoner i kriser er den obligatorisk.»

Sven Arne Kjepso, Politiforum

Til toppen

Om forfatter

Helge Renå har doktorgrad i statsvitenskap og jobber som forsker ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Renå satt i utvalget som evaluerte politiet og PST sin håndtering av terrorhendelsen i Bærum 10. august, 2019.