Fagdidaktikk for SRLE (Heftet)

Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 264
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202651510
Kategori: Barnehagelærerutdanning og Fagbøker
Fag: Samfunn, religion, livssyn og etikk
Nivå: Akademisk
Omtale Fagdidaktikk for SRLE

I denne boka drøftes fagdidaktiske spørsmålsstillinger knyttet til kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) i barnehagelærerutdanningen. Sentrale forskere på barnehagefeltet utvikler en kunnskapsplattform for fagdidaktikk tilknyttet kunnskapsområdet og barnehagens fagområder Nærmiljø og samfunn og Etikk, religion og filosofi.

Fagdidaktikk for SRLE er tredelt. Første del inneholder studier som analyserer barnehagens og barnehagelærerutdanningens styringsdokumenter og diskuterer rammene disse legger for fagdidaktikken. Andre del viser hvordan organisasjonsforståelse og ledelse får betydning for fagdidaktiske valg og begrunnelser. Tredje del retter seg mot drøftinger av fagområdenes kunnskapsmessige innhold med utgangspunkt i empiriske studier og teoretiske drøftinger. Boka er fagfellevurdert og bidrar med ny kunnskap og innsikt til det didaktiske fag- og forskermiljøet i SRLE.

Boka henvender seg til forskere, utdannere, barnehagelærerstudenter og barnehagelærere. Den er også aktuell for kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU), styrerutdanningene og Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (Rekom).

Til toppen

Om forfatter

Kirsten Johnsen Horrigmo er førstelektor i samfunnsfagdidaktikk ved Universitet i Agder og underviser i SRLE. Horrigmo er særlig interessert i hvilken betydning sted og lokalsamfunn kan ha i utdanningssammenheng. Hun har publisert flere bøker og vitenskapelige artikler, og er medredaktør for Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021). Les mer om Horrigmo på Universitetet i Agder.

Kristine Toft Rosland er førstelektor i KRLE ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har lang undervisningserfaring fra Grunnskole- (GLU) og Barnehagelærerutdanning (BLU), og forskningen hennes er særlig rettet mot religionsdidaktikk for barnehagen. Hun er medredaktør for Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021). Les mer om Rosland på Universitetet i Sørøst-Norge.