Diskursanalyse i praksis (Heftet)

Metode og analyse

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 264
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk: Bokmål / Nynorsk
ISBN/EAN: 9788276349047
Kategori: Språk og litteratur
Fag: Litteratur- og språkvitenskap
Nivå: Akademisk
Omtale Diskursanalyse i praksis
Diskursanalyse i praksis inneholder konkrete eksempler på hvordan man kan kartlegge sammenhenger mellom semiotisk mening, sosial handling og samfunn. Den presenterer ulike tilnærminger som kritisk diskursanalyse, sosialsemiotikk, retoriske, sosiokognitive og etnografiske tilnærminger. I boka vektlegges de metodiske aspektene ved diskursanalysen, og det vises eksempler på analyse av blant annet gudstjenester, politiske taler, organisasjonstekster, medietekster og talesjangre i skolen.

Boka går noe dypere enn generelle grunnbøker i tekst- og diskursanalyse. Den passer dermed særlig for dem som har noe kjennskap til diskursanalyse over grunnivå, som bachelorstudenter, masterstudenter, ph.d.-kandidater, forskere og undervisere på universitet og høyskoler. Redaktørene Tonje Raddum Hitching, Anne Birgitta Nilsen og Aslaug Veum arbeider med undervisning og forskning ved henholdsvis Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Vestfold.

Til toppen

Om forfatter
Tonje Raddum Hitching er stipendiat i arabisk ved Universitetet i Oslo. Tema for avhandlingen er multimodal meningsskaping i voldsdiskursen i den egyptiske tabloidavisen Akhbar al-hawadith. Hun jobber også som timelærer ved tolkeutdanningen, Høgskolen i Oslo.
Anne Birgitta Nilsen er førsteamanuensis ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har sin faglige bakgrunn fra lingvistikk, arabisk og Midtøstenstudier. Nilsen har publisert en rekke vitenskapelige artikler og er redaktør og forfatter av flere fagbøker, blant annet Diskursanalyse i praksis (2011). Forfatteren formidler også aktivt forskningsresultater i kronikker i aviser og tidsskrifter.
Aslaug Veum er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun har jobbet teoretisk og analytisk med stemmer og multimodalitet i tekst, særlig i medietekster. Doktoravhandlingen (2008) hennes er en diakron studie av språk og diskurser i norske avisførstesider på 1900-tallet