Danning i barnehagen (Heftet)

Perspektiver og muligheter

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 296
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202368609
Kategori: Barnehagelærerutdanning
Fag: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Nivå: Akademisk
Omtale Danning i barnehagen

Danning er i de siste årene blitt et begrep som i tide og utide bringes inn i debatter knyttet til utdanningssystemets mål, innhold og oppgaver. I mange av de innspillene som har kommet, fremstår danning som noe selvsagt og uproblematisk.

Når danning nå har erstattet oppdragelse i barnehagens formålsparagraf, vil det trolig være mye opp til barnehageansatte selv å bestemme hvordan danning i barnehagen skal forstås.

I denne boken kaster en rekke forfattere fra ulike fagfelt lys over danningens muligheter i barnehagen. Danning fremstår som et mangfoldig, uensartet og komplekst fenomen som det ikke finnes noen enkle didaktiske løsninger på. Vi håper boken kan bidra til at leserne selv lar seg utfordre og ikke tar danning i barnehagen for gitt, men heller innser at danning er og har vært problematisk. Boken inviterer til diskusjon om hva det faktisk vil si at barnehagen er en viktig danningsarena for barn: Hvordan kan vi forstå danning i barnehagen? Hva vil det si at barn dannes? Hva kan den voksnes rolle i barnehagen være med tanke på danning?

Boken retter seg mot studenter, ansatte i barnehager og andre som er interessert i barn, barnehageliv og danning.

Til toppen

Flere bøker av Kjetil Steinsholt og Maria Øksnes:

Anmeldelser Danning i barnehagen

Her lukter det kristenmanns blod

«Etter at danning kom inn som et nytt begrep i Lov om barnehager i 2008, har mitt anliggende vært å påpeke at danning nok kan supplere, men ikke erstatte oppdragelse. Det begrunner jeg med at barnehagens ansatte faktisk oppdrar.[...] Da danning ble et nytt begrep i barnehageloven i 2008, og dermed i barnehagepedagogikken, satte jeg meg fore å etterspore begrepets vei inn i loven og hvorfor det skulle erstatte oppdragelse som et av pedagogikkens sentrale begreper. Dette gravearbeidet fra 2009 / 2010 ba redaktørene for artikkelsamlingen "Danning i barnehagen" meg om å utdype i boka, hvilket jeg gjorde med artikkelen "Lanseringen av danningsbegrepet". I redaktørenes innledningskapittel vises det til funnene mine.»

Ingeborg Thoresen, Utdanning, nr. 14, 2013

Barnehage som danningsarena - hva vil det si?

«Den historisk-pedagogiske bakgrunnen for "Danning i barnehagen" er å finne i den norske debatten om om formålstenkningen og formålsparagrafen for de norske barnehager [...] Bokas behandling av det gammelmodige begrepet danning (dannelse), fører oss både inn i fortidens tenkning og inn i de siste eller nyeste dagenes livsviktige spørsmål. Den moderne og postmoderne tids problemer og utfordringer behandles som klassiske utfordringer [...] Jeg har lest boka med stor glede og med stort utbytte. Trenger jeg å si at jeg anbefaler boka på det varmeste?»

Alfred Telhaug, Utdanning

Til toppen

Om forfatter

Maria Øksnes er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hennes forskningsinteresser er først og fremst knyttet til områdene lek, fritid, barndom og ungdom. Øksnes har særlig tatt opp emner som danning, demokrati og motstand og barns lekekultur. Hennes bok Lekens flertydighet. Om barns lek i en institusjonalisert barndom (2010) er oversatt til flere språk. Øksnes er sammen med Sundsdal, Løvlie og Kvam, redaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.