Barnehagens rammeplan i praksis (Heftet)

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202566883
Kategori: Fagbøker
Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag, Barns utvikling, lek og læring, Fagskolen HS, Kunst, kultur og kreativitet, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Nivå: Akademisk
Omtale Barnehagens rammeplan i praksis
Barnehageleders stemme og personalets kunnskap har fått en sentral plass i revidert utgave av Barnehagens rammeplan i praksis. Ledere og ansatte i ti barnehager forteller om planarbeid, visjoner, satsinger og pedagogiske valg. Personalet viser hvordan de arbeider med kvalitetsutvikling og progresjon, handlingsplaner mot mobbing, fordypning, inkludering og medvirkning. Dette relateres direkte til rammeplanens ulike deler og tekstene knyttes opp til verdigrunnlaget, formål og innhold. Det er lagt særlig vekt på de nye aspektene ved rammeplanen, som lekens og barndommens egenverdi, vennskap, de yngste barnas barnehage og overgang fra barnehage til skole. Samisk barnehage har fått en større plass i revidert utgave i tråd med rammeplanen etter 2017. Personalets refleksjoner, dokumentasjoner og observasjoner bak pedagogiske valg viser bredde og kompleksitet i praksis.

Boken bygger på en langtidsstudie fra ti praksisbarnehager. Flertallet har vært utdanningsbarnehager med praksislærere som i en årrekke har hatt studentansvar og samarbeid med forskere ved ulike barnehagelærerutdanninger. Hvert kapittel avsluttes med refleksjoner og spørsmål som kan være utgangspunkt for diskusjoner blant personalet. Disse kan også brukes av aktuelle studentgrupper i fordypninger innen ledelse, rammeplan- og barnehagehistorikk og utøverpraksis i barnehagelærerutdanningens ulike pedagogiske emner.

Forfatterne er begge barnehagelærere og har fulgt barnehagen over lang tid som undervisere og forskere i prosjektledelse og veiledning.

Til toppen

Flere bøker av Bente Fønnebø og Unni Jernberg:

Om forfatter

Bente Fønnebø er førstelektor i kunstfag ved Institutt for barnehagelærere, OsloMet – Storbyuniversitetet. Hun underviser barnehagelærerstudenter innen kunnskaps- og fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Fønnebø er barnehagelærer med spesialområde kunsthistorie og spesialpedagogikk og har hovedfag i tegning fra SHKS. Hun er også utdannet arkeolog.

Fønnebø har illustrert en rekke fagbøker bl.a for Cappelen Damm Akademisk, Gyldendal Forlag, Solum og Unipub Forlag. Hun er medlem av Tegnerforbundet og har et tjuetalls utstillinger innen tegning og leire bak seg.

Unni Jernberg er førskolelærer og spesialpedagog og arbeider til daglig med barn med autisme. Hun har vært redaktør for Verktøykassa, et inspirasjons- og idétidsskrift for barnehagen, utgitt av Pedagogisk Forum. Gjennom oppsøkende journalistikk har hun i en årrekke laget artikler om forming, om materialer og teknikker i barnehagen. Hun har utgitt boka Juleverkstedboka - Pedagogisk Forum.