Trine Anker

Trine Anker

Omtale

Trine Anker har arbeidet med forskning og undervisning innenfor feltene etikk, religion og didaktikk. Hun har publisert flere nasjonale og internasjonale artikler, og skrevet en avhandling om respekt i skolen (Det teologiske Menighetsfakultetet, 2011). Hun er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Det teologiske Menighetsfakultet og programleder for lektorutdanningen ved samme institusjon.