Mikkel Berg-Nordlie

Mikkel Berg-Nordlie

Mikkel Berg-Nordlie (f. 1983) er forsker II ved NIBR-OsloMet og har en doktorgrad i historie fra UiT-Norges Arktiske Universitet. Hans forskningsområder omfatter blant annet urfolks representasjon, nettverking mellom stat og sivilsamfunn, etno-politiske bevegelser, urfolks urbanisering, og diskurs om etniske minoriteter. For tiden deltar han i et forskningsprosjekt om samisk urbanisering og sametingsvalgsundersøkelsen 2021.

Titler i salg

Listen er tom

Bibliografi

2021 - Sametingsvalg

2021 - Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk