Jørgen Christian Meyer
© Kieran Kolle

Jørgen Christian Meyer

Omtale
Jørgen Christian Meyer (f. 1950) er professor i antikkens historie ved Universitetet i Bergen. Meyer har spesielt forsket på relasjonene mellom Middelhavet og Midtøsten og har hatt feltarbeid i Tyrkia, Oman, Egypt og Syria. Han er leder av forskningsprosjektet (NFR 2009-2012): Palmyrena. City, Hinterland and Caravane Trade between the Occident and the Orient.
Bibliografi

2002 - Antikkens historie

1997 - Antikkens historie

1992 - Cappelens kvinnehistorie - Bind 1