Harald Høiback
© Harald Høiback

Harald Høiback

Harald Høiback (f.1969) er oberstløytnant og nestkommanderende ved Forsvarets museer. Han har en mastergrad i historie fra Universitetet i Glasgow og en doktorgrad i filosofi fra Universitet i Oslo, og han har sitt spesialfelt innenfor doktriner og militær idéhistorie.