Geir Thomas Risåsen

Geir Thomas Risåsen

Geir Thomas Risåsen (f. 1961) er magister i kunsthistorie og en av våre fremste kjennere av norsk bygningshistorie fra perioden 1750-1850. Han er levende opptatt av våre kulturminner, og gjennom sitt forfatterskap formidler han disses historie. Risåsen er mag. art fra Universitetet i Oslo
(1993) med Eidsvollsbygningen som tema for sin avhandling.

Fra 1989 til 1998 arbeidet han hos Riksantikvaren, hvor han de siste fire årene var - tilknyttet den omfattende restaureringen av Det kongelige slott. Gjennom sitt arbeid har Risåsen bidratt med vesentlig ny kunnskap om disse sentrale anleggene i norsk historie. Han har siden vært ansatt som konservator for Eidsvollsbygningen og som forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Risåsen er siden 2003 engasjert av Nidaros
Domkirkes Restaureringsarbeider i Trondheim, med ansvaret for det faglige ansvaret for innholdet av den nye riksregalieutstillingen i erkebispegården. I tillegg har han i mange år vært aktiv innen Fortidsminneforeningen, bl.a. styreleder av Oslo og Akershus avdeling, foruten at han har medvirket i flere TV-programmer, bl.a. Herskapelig.

Risåsen skrev sammen med Eva Valebrokk boka Norske slott, herregårder og gods (1997), og er forfatter av Slottet - kongelig stil gjennom 150
år (1998), guideboken Det kongelige slott (2000), Slottet (2002), Staten bygger (2003) og Det kongelige slott - Mer enn kongens bolig (2005).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1