Espen Schaanning

Espen Schaanning

Espen Schaanning (f. 1955) er professor i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Universitetet i Oslo. Han har doktorgrad i filosofi fra Frankrike og doktorgrad i idéhistorie fra Universitetet i Oslo. Schaanning har skrevet en rekke artikler og bøker om ulike idéhistoriske emner og er særlig kjent for arbeidene sine om Michel Foucault og straffetenkningens historie.

Anmeldelser

"Den siste delen av boken er kanskje den mest interessante. Her setter Schaanning søkelyset på speiding som apolitisk bevegelse. Diskusjonene om uniformering, arbeiderbevegelsens speiding - og Speiderguttforbundets holdninger til - og reaksjoner på disse er interessant lesing. Det samme er den nye informasjonen Schaanning har funnet om speidere som gikk med i NS og NS sin ungdomsbevegelse NSUF."

Carsten Henrik Pihl, www.speidermuseet.no 7. september 2015Barneridderne