Arvid Hanssen

Arvid Hanssen

Arvid Hanssen ble født i 1932 i Troms, i en liten kystbygd på Senja. Han døde i 1998. Arvid Hanssen har utgitt flere enn 30 bøker. Hans bøker er oversatt til svensk, dansk og samisk. Et særtrekk ved Arvid Hanssens diktning er hans intense nærhet og kjennskap til den kraftsprakende, dramatiske, men også milde nordnorske natur, til det frodige folkelivet og språket, og til arbeidet i de gamle primærnæringene fiske, fangst og jakt.Hans engasjement i kampen for å bedre kårene til de svakeste i samfunnet, kanskje særlig de psykisk handikappede, er vel kjent og kommer klart til uttrykk i flere av bøkene hans. I Arvid Hanssens diktning finnes det også mye vàr poesi og folkelig humor, noe som gjør at hans bøker finner veien til mange ulike grupper av lesere både her hjemme og i våre nærmeste naboland.

Han utgav en rekke diktsamlinger, og diktene er hyppig brukt som visetekster. han utgav også romaner, bl.a. Søsken på Guds jord (1981), Englebrød (1985), Frontene (1987) og Kjærestebåten (1989), Fader Armod (1990) og Ubåtnetter (1993). En rekke barne- og ungdomsbøker, bl.a. Busserulltider (1983), Topphuve-tider (1986). Sandkornjubel (dikt, 1995), Trellenes tog (roman, 1996).

Han fikk Cappelenprisen i 1985.

Bibliografi

2015 - Skipperens vilje

2015 - Det svarte skjæret

2015 - Gullunger, kullunger

2015 - Fader armod

2015 - Småkarer under frostmåne

2012 - Kjærestebåten

2009 - Nordavindsvalsen

1995 - Gullunger, kullunger

1995 - Sandkornjubel

1993 - Ubåtnetter

1993 - Trollmøte

1992 - Skipperens vilje

1992 - Kom sommarvind

1991 - Det svarte skjæret

1990 - Fader armod

1990 - Småkarer under frostmåne

1989 - Kjærestebåten

1988 - Ho Nætta på hylla og andre stubba

1988 - Jente-tider

1987 - Frontene

1986 - Topphuvetider

1985 - Englebrød

1984 - Håpet har sterke hender

1983 - Slipesteinstanker

1982 - Nordavindsvalsen og andre viser

1981 - Søsken på Guds jord

1980 - Den store båra

1980 - Støveldains

1979 - For ein ferietur!

1979 - Åresang

1978 - Kaldt hav

1978 - Godt at gråmåsen søng

1977 - Vise i støa

1977 - Langt nord i verda

1977 - Året har mange dagar

1976 - Randi til rors

1975 - Den vonde vinteren

1974 - Glimt fra en lang arbeidsdag

1974 - Stormen spaknar

1973 - Kampen om Veslevågen

1972 - Han Johannes og eg

1969 - A/S Troms innland rutebil 50 år