Alexandra Plahte
© Jørg Cordes

Alexandra Plahte

Alexandra Plahte er jurist og har stillingen som Leder pensjon i Gabler Pensjon og Rådgivning. Hun jobber som uavhengig rådgiver for offentlige og private virksomheter, forbund/fagforeninger og deres ansatte/medlemmer innenfor pensjon. Plahte kombinerer jus med økonomi og er kjent for sine evner til å formidle komplekst stoff på en forståelig måte. Hun brukes mye som foredragsholder og er stadig å se i media.