Valg og politikk siden 1945 (Fleksibind)

Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 300
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202664602
Kategori: Samfunnsvitenskap og Fagbøker
Fag: Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Omtale Valg og politikk siden 1945

Formålet med denne boken er å analysere nyere norsk politisk historie fra et valg-­ og velgerperspektiv. Bokens to første deler tar for seg sentrale utviklingstrekk hos velgere og politiske institusjoner i Norge siden 1945, mens bokens tredje del beskriver noen utvalgte hendelser som har formet den politiske utviklingen.

Del 1 kaster lys over norsk politisk historie fra et velgerperspektiv. Kapitlene tar for seg sentrale utviklingstrekk hos norske velgere langs seks dimensjoner: velgeres dagsorden, politiske holdninger, sosiale bakgrunn, tilknytning til partiene, valgdeltakelse og tillit til det politiske systemet.

Del 2 tar for seg de politiske institusjonene som velgerne bemyndiger: Stortinget, regjeringen og partiene; samt institusjonene som utgjør rammen som de demokratiske valgene skjer innenfor: valgordningen og mediene. De to første delene av boken er forfattet av noen av de fremste norske forskerne på hvert av disse områdene.

I del 3 fortelles ulike deler av norsk etterkrigshistorie av politikere som selv var en del av historien. Kapitlene er skrevet av Kjell Magne Bondevik, Kristin Clemet, Anne Enger, Carl I. Hagen, Kristin Halvorsen, Rasmus Hansson og Tove Strand. Hvert av bidragene kaster nytt lys over og gir et personlig perspektiv på norsk politisk historie.

Boken gir viktige og originale bidrag til å forstå utviklingen av vår nære politiske historie, og er egnet for studenter og skoleelever som søker en innføring i temaet. Den er også viktig for allment politisk interesserte så vel som forskere og andre fagpersoner.

Til toppen

Flere bøker av Johannes Bergh, Atle Haugsgjerd og Rune Karlsen:

Du vil kanskje også like

Om forfatter

Johannes Bergh (f. 1975) har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og er leder av Stortingsvalgundersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning. Han var tidligere prosjektleder for Lokalvalgundersøkelsen ved samme institutt. Bergh forsker på temaer som politisk deltakelse, stemmegivning, politisk mobilisering av ungdom, valgordninger og ulike prosjekter knyttet til demokratiske innovasjoner og reformer.

Rune Karlsen (f. 1975) er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Karlsens forskningsområder omfatter blant annet politisk kommunikasjon, valgkamp, politiske partier, politiske eliter og mediepåvirkning.