Sosial kapital i Norge (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 304
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202345297
Kategori: Samfunnsvitenskap og Samfunn og debatt
Fag: Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Omtale Sosial kapital i Norge

Dette er en innføringsbok om sosial kapital som begrep og forskningstema. Hva er sosial kapital? Hvor kommer den sosiale kapitalen fra? Hva er sosial kapital godt for? Forfatterne gir en gjennomgang av begrepshistorikken og teorigrunnlaget til sosial kapital samt ulike empiriske analyser og diskusjoner av sosial kapital i det norske samfunn. Norsk sosial kapital drøftes i en nordisk og europeisk kontekst, og med Norge som utgangspunkt gir boka dermed en innføring i en sterkt voksende forskningstradisjon som også har økende relevans i den politiske debatten.

Sosial kapital er ressurser, i form av tillit og nettverk, som styrker forutsetningene for kollektiv handling. I internasjonale sammenlikninger scorer Norge konsekvent høyt på alle mål for sosial kapital. Hva skyldes dette? I hvilken grad er vår høye sosiale kapital avhengig av at vi har vært et relativt avsondret og ensartet samfunn? Hva gjør migrasjon, ny informasjonsteknologi, urbanisering – utviklingstrekk som påvirker hele verden samtidig – med vår annerledeshet? Er vår tillitsbaserte nordiske modell bærekraftig i en moderne og globalisert verden?

Sosial kapital i Norge egner seg for studenter i ulike samfunnsvitenskapelige fag, forskere, politikere og andre som er opptatt av sosial kapital.

Til toppen

Flere bøker av Signe Bock Segaard og Dag Wollebæk:

Anmeldelser Sosial kapital i Norge

«Hva skiller oss fra våre nordiske naboer i forhold til nettverk og vennskap? Boken byr på en overraskende observasjon og analyse i forhold til dette. [...] Dette er en spennende bok for de som er interessert i hvilken retning vi går mot i det samfunnet vi lever i.»

Anne Marie Pedersen, BUF-posten 1/2012

«Alt i alt er dette en meget leseverdig bok. Den bør være obligatorisk lesning for alle som er interessert i, og ønsker å mene noe om, nettverk og tillit i det norske samfunnet per i dag.»

Anders Skøien Barstad, Sosiologisk tidsskrift 1/2012

«Boka hevder å være en innføringsbok. På sett og vis er den det, ved å være den til nå mest omfattende norskspråklige presentasjon av begrepets historie og innhold, samt presentasjon av konkrete studier. [...] Boka er på sitt beste der den formidler konkrete funn. Og det er det mye av i boka, kunnskap som på mange områder avliver myter om at mistillit, venneløshet og mistenksomhet brer om seg. Norge (og Norden) preges av svært høye nivåer på tillit mellom mennesker.»

Kåre Hagen, Velferd, 7/2011

Til toppen

Om forfatter

Signe Bock Segaard (f. 1975) har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og er nå forsker II ved Institutt for samfunnsforskning. Segaards forskningsområder omfatter blant annet demokrati, valg, representasjon, velgeratferd og politisk tillit. Hun har tidligere vært leder for flere forskningsprosjekter innen disse områdene, blant annet evalueringene av forsøk med internettvalg i Norge og et prosjekt om politisk tillit. For tiden leder hun Lokalvalgundersøkelsene 2019 og 2023 (sammen med Jo Saglie) og er knyttet til Stortingsvalgundersøkelsen 2021.

Dag Wollebæk er statsviter (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning og tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Wollebæk har publisert bøker og en rekke fagartikler, hovedsakelig om sosial kapital, organisasjoner og frivillighet.